Intervisie Toolkit

Stap 1: Multidisciplinaire intervisie voorbereiden

Hoe ga je te werk? En waar moet je rekening mee houden als je zelf aan de slag wilt met het samenbrengen van een intervisiegroep?

Hier vind je uitleg, hulpmiddelen en geheugensteuntjes daarbij.

Voor je begint

Doen & besluiten

 • Deelnemers; gebalanceerde vertegenwoordiging vanuit beroepsgroepen en cliënten
 • Contact- en registratiegegevens (BIG) van de deelnemers
 • Accreditatie verschillende beroepsgroepen
 • Budget (voorzitter, accreditatie, cliëntendeelname, locatie, administratie)
 • Voorzitter (in- of extern)
 • Organisator/kartrekker/aanspreekpunt
 • Toestemming/uren/vrijstellingen voor deelnemers
 • Planning bijeenkomsten, locatie

Tips & tools

In de SWING-studie zagen we dat multidisciplinaire intervisie met cliënten integratie in de geboortezorg bevordert. Wel kost het tijd en geld. Is dit er niet binnen je eigen organisatie(s)? Dan zijn dit mogelijke oplossingen:

Check of iemand een regeling of subsidiepotje weet. Bijvoorbeeld: in de SWING-studie droeg de Gerard Endenburg foundation bij aan het financieren van een sociocratisch voorzitter voor de intervisiegroep.

Draag als deelnemers allemaal een beetje bij in de kosten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat dit het commitment kan verhogen.

Download hier de praktijkkaarten 'Accreditatie aanvragen' , 'Intervisiegroep samenstellen' en 'Cliënten in de intervisiegroep'.

Eerste bijeenkomst

Doen & besluiten

Afspraken maken over:

Proces:

 • Aanwezigheid en commitment: hoe vaak moeten de deelnemers ten minste aanwezig moeten zijn? Moet er een vervanger komen als iemand niet kan? Wiens verantwoordelijkheid is het om die te regelen?

Organisatie:

 • Wie gaat dit doen?
 • Welke dagen/tijden zijn handig voor wie?
 • Hoe vaak en hoe lang komen we samen?
 • Welke locatie is prettig en goed bereikbaar? Wil je fysiek samenkomen of kan het ook (deels) online?

Inhoud en doel:

 • Welke inhoud wil je als basis voor de intervisiegesprekken gebruiken? Hoe kom je daaraan? Wie bereidt die voor?
 • Wat vind je als groep dat de intervisie moet opleveren? Wanneer is het geslaagd?

Verslaglegging:

Wat leg je vast over de bijeenkomsten? Met wie mag dat gedeeld worden?

Tips & tools

Tijdstip:

Variëren kan handig zijn omdat per persoon verschilt welke dag en plaats goed uitkomt. Maar de duidelijkheid van een vast stramien kan ook fijn zijn, bijvoorbeeld elke laatste vrijdagmiddag van de maand.

Tijdsduur:

In de SWING-studie waren er ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar die meestal 1,5 uur duurden. Dat was krap aan; 2 uur is prettiger. Je kunt ook afspreken om minder vaak maar dan wel langer samen te komen, bijvoorbeeld 4 x per jaar 3 uur.

Inhoud:

Omdat we in de SWING-studie gingen werken met de FRAM volgden deelnemers van de intervisiegroepen eerst een (online) FRAM-training, om de basisprincipes in de vingers te krijgen.

Elke bijeenkomst

Doen & besluiten

Pak altijd weer even het doel/gemaakte afspraken erbij.

Was de bijeenkomst geslaagd? Wat heeft het jou/de cliënten/de zorgpraktijk/de zorgorganisatie gebracht? Heeft die bijgedragen aan het doel dat we voor ogen hadden? Wat ging goed, wat kan beter? Hoe kun je hiermee verder?

Tips & tools

Een stappenplan voor de bijeenkomsten zelf is te vinden onder:

Stap 2: Multidisciplinaire intervisie doen met cliënten
Stap 3: Resultaten vasthouden en verder brengen