Intervisie Toolkit

Zelf aan de slag met intervisie

Hier vind je alle praktische hulpmiddelen in de vorm van praktijkkaarten en een praatplaat die wij hebben ontwikkeld om jou te ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren en inbedden van multidisciplinaire intervisie.

Stap 1: Multidisciplinaire intervisie voorbereiden

Hoe ga je te werk? En waar moet je rekening mee houden
als je zelf aan de slag wilt met het samenbrengen van een intervisiegroep?
Hier vind je uitleg, hulpmiddelen en geheugensteuntjes daarbij.

Stap 2: Multidisciplinaire intervisie doen

Wat heb je wanneer nodig en hoe ga je in gesprek?
Hier vind je een praktisch (en naar wens aan te passen) overzicht
van hoe je het inhoudelijke gesprek stap voor stap kunt vormgeven.

Intervisie Praatplaat

Stap 3: Opbrengsten bereiken en vergroten

Multidisciplinaire intervisie bijeenkomsten zijn een investering
in de zorgkwaliteit en het zorgpersoneel.
Hoe kun je een dergelijke methode en de resultaten inbedden?