Intervisie Toolkit

Praktijkvoorbeelden

van intervisie in de SWING studie

Onderwerpen voor intervisie

In de SWING-studie wilden we zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk en behoeften van de deelnemers. Daarom inventariseerden we steeds welke onderwerpen/casuïstiek zij graag zouden bespreken.

Vervolgens maakte de groep hierin gezamenlijk –begeleid door de voorzitter- een keuze. Daarbij kon het ook voorkomen dat de focus gaandeweg het gesprek verschoof naar een ander, gerelateerd onderwerp.

Praktijkvoorbeeld

Zo startte één van de intervisiecycli vanuit twee casus waarin een cliënt tijdens de bevalling van thuis naar het ziekenhuis werden verwezen, vanwege niet-vorderende ontsluiting. Als input voor het intervisiegesprek interviewden we deze cliënten voorafgaand aan de bijeenkomst. De ene cliënt had het zorgtraject als heel positief ervaren, de andere juist niet.

Vervolgens gingen we aan de hand van hun verhaal in de intervisiebijeenkomst in gesprek. De FRAM gebruikten we als hulpmiddel om de casus te ontrafelen. In dat gesprek kwam communicatie naar voren als handeling waarin de meeste praktijkvariatie opviel. Toen we daarop inzoomden werd zichtbaar dat (gebrek aan) gezamenlijke besluitvorming cruciaal was geweest voor het verschil in beleving bij deze cliënten.

Jamboard: Niet vorderende ontsluiting

In de volgende bijeenkomst gingen we daarom specifiek op dat onderwerp dieper in. Ter voorbereiding zochten we uit wat er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is over goede gezamenlijke besluitvorming. In de bijeenkomst zelf bespraken we hoe dit zich verhield tot de alledaagse praktijk en hoe dit verder bevorderd kon worden. Zodoende diepten we vanuit de 2 casus die het startpunt vormden, in 3 opeenvolgende sessies verschillende gerelateerde onderwerpen steeds verder uit.

Omdat deze bijeenkomsten online plaatsvonden, gebruikten we hiervoor jamboards. Zie hier de jamboards van intervisie bijeenkomsten met verschillende onderwerpen.

 

Jamboard: Beleid bij dreigende fluxus

Inspiratie voor andere onderwerpen

Kun je als groep zelf even niet op een onderwerp komen voor de volgende intervisiebijeenkomst?
Put dan uit de voorbeelden die wij hebben verzameld.
Een deel hiervan is in de SWING-studie daadwerkelijk aan bod gekomen.