Intervisie Toolkit

Voorbeelden

Hier vind je alle praktische hulpmiddelen in de vorm van praktijkkaarten en een praatplaat die wij hebben ontwikkeld om jou te ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren en inbedden van multidisciplinaire intervisie.

Voorbeelden van onderwerpen

voor multidisciplinaire intervisie met cliënten

Kun je als groep zelf even niet op een onderwerp komen voor de volgende intervisiebijeenkomst?
Put dan uit de voorbeelden die wij hebben verzameld.

Een deel hiervan is in de SWING-studie daadwerkelijk aan bod gekomen,
andere onderwerpen haalden de selectie niet, maar klinken ook veelbelovend.

Praktijkvoorbeelden

van intervisie in de SWING-studie

In de SWING-studie wilden we zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk en behoeften van de deelnemers. Daarom inventariseerden we steeds welke onderwerpen/casuïstiek zij graag zouden bespreken.

Vervolgens maakte de groep hierin gezamenlijk –begeleid door de voorzitter- een keuze. Daarbij kon het ook voorkomen dat de focus gaandeweg het gesprek verschoof naar een ander, gerelateerd onderwerp.