29 augustus 2022. Zwanger zijn gaat samen met de voorbereiding op een nieuw leven. In Nederland is de zorg en controle voor in de zwangerschap en bij de bevalling goed geregeld. Dat is voor veel mensen heel normaal. Soms heb je met dingen te maken waardoor dat misschien niet zo normaal is. Door bijvoorbeeld problemen met geld of huisvesting of met je partner. Dan kan wat extra steun bij deze voorbereiding op het leven met een kind fijn of nuttig zijn. Zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen en huisartsen) kunnen je dan verwijzen naar hulpverleners die je extra hulp kunnen geven. Dit gebeurt al heel vaak.

Wat hebben we onderzocht?

Omdat we het belangrijk vinden te weten hoe vrouwen het vinden dat ze een aanbod krijgen voor extra hulp tijdens hun zwangerschap hebben wij hierover 17 vrouwen geïnterviewd. Wat deze vrouwen ons vertelden was heel leerzaam en kan zorgverleners en ook vrouwen in moeilijke omstandigheden helpen om een goede voorbereiding van vrouwen mogelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

De 17 vrouwen vertelden ons veel over het volgende:

De hulpverlener

Vrouwen willen serieus genomen worden door een zorg-/hulpverlener zonder (vooraf al) een bepaald oordeel klaar te hebben. De zorg-/hulpverlener moet tijd en aandacht voor ze hebben, aardig en eerlijk zijn en oprecht haar best voor de vrouw doen. Ze moet hulp geven die bij de vrouw past en goed met andere hulpverleners overleggen zodat een vrouw niet steeds weer haar verhaal moet vertellen.
Vrouwen willen graag meedenken en beslissen over de begeleiding die ze krijgen.

Schrikken van een aanbod om extra begeleiding te krijgen

Vrouwen schrokken soms als ze extra begeleiding kregen aangeboden. Ze waren ongerust over wat de hulpverleners over hen dachten of ze dachten dat hun kind misschien bij hen weg zou worden gehaald. Soms waren vrouwen ook blij met de begeleiding. Door de  zwangerschap voelden vrouwen zich verantwoordelijk voor hun kind. De partner of familie en vrienden waren belangrijk voor vrouwen omdat zij konden helpen door mee te denken en te praten.

Praktische hulp

Veel vrouwen vonden het fijn en handig om thuishulp te krijgen. Als de begeleiding ergens anders werd gedaan was het belangrijk voor vrouwen dat deze plek gezellig en makkelijk te vinden was, en in een veilige buurt. Verder maakte het voor vrouwen ook uit of ze ver voor de begeleiding zouden moeten reizen. Geld kon ook een rol spelen. Soms was het lastig of onmogelijk om voor begeleiding te kiezen omdat vrouwen geen oppas hadden voor hun andere kind of kinderen.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Hieruit concluderen we dat de houding van de zorg-/hulpverlener erg belangrijk is en dat goede begeleiding voor vrouwen ontstaat door samenwerking tussen de vrouw en de zorg-/hulpverlener. De vrouw moet mee kunnen denken en beslissen.

Wat kunnen we met deze resultaten binnen de geboortezorg?

Door deze resultaten te delen zorgen we ervoor dat zorg-/hulpverleners hier bewust van worden. Verder is het goed dat vrouwen dit weten zodat zij hierover met hun zorg-/hulpverleners kunnen praten. Er kan worden nagedacht over oplossingen voor de praktisch problemen.

Ook kunnen we in de opleidingen van deze zorg-/hulpverleners deze resultaten aanleren en oefenen met de leerlingen.

Meer lezen?