Door: Jiske van Zijl, gepubliceerd op: 23/01/2024

Je bent zwanger! Wanneer vertel je dit nieuws op je werk? Moet je vrij nemen voor een afspraak met je verloskundige? Hoeveel werktijd mag je besteden aan borstvoeding of kolven? Of, wanneer je op zoek bent naar een baan: moet je vertellen dat je zwanger bent tijdens een sollicitatiegesprek? Lees hier alle antwoorden op deze vragen.

Ik ben zwanger. Heb ik recht op aangepaste werktijden?

Tijdens je zwangerschap en tot 6 maanden na de geboorte van je kindje heb je recht op aangepaste werktijden. Zo heb je recht op extra pauzes (maximaal 1/8e deel van je werkdag), regelmatige werktijden en rusttijden. Maar ook op een ruimte om te rusten en vrijstelling van nachtdiensten of overwerk. Verder mag jij in deze periode niet verplicht worden om meer dan 10 uur per dienst of meer dan 50 uur per week te werken. Is dit wel het geval, dan kan je een verzoek indienen bij je werkgever om je werktijden (tijdelijk) aan te passen.

Wanneer heb ik recht op aangepast werk tijdens mijn zwangerschap?

Je hebt als zwangere recht op een veilige werkplek, waar je niet met gevaarlijke stoffen werkt of met andere situaties in aanraking komt die schadelijk kunnen zijn voor je kindje. Is dit wel het geval? Dan moet je werkgever samen met jou zoeken naar een passende oplossing. Kom je  samen met je werkgever niet tot een goede oplossing, dan kun je contact opnemen met de Arboarts.

Wanneer heb je recht op doorbetaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Wanneer je werkt, of je een uitkering van het UWV krijgt, heb je recht op een doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van in totaal 16 weken. Ook als je zelfstandig ondernemer bent heb je recht op dit betaalde verlof. Met een zwangerschapsverklaring kan je werkgever een zwangerschapsuitkering aanvragen. Je kunt om deze verklaring vragen bij je verloskundige of gynaecoloog.

Hoeveel (betaald) geboorteverlof krijgt je partner?

Heb je een partner? Op de dag van de bevalling kan jouw partner doorbetaald calamiteitenverlof opnemen en heeft hij/zij recht op een betaald geboorteverlof van minimaal een week. Sinds 1 juli 2020 kan jouw partner daarnaast nog 5 weken extra geboorteverlof opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte van jullie kindje. Tijdens dit verlof krijgt je partner een uitkering via het UWV van zijn of haar werkgever. Deze uitkering is maximaal 70% van het normale salaris van je partner.

Wanneer heb je recht op extra bevallingsverlof?

Wanneer je zwanger bent van een meerling, dus van meer dan 1 kindje, heb je recht op een langer zwangerschaps- en bevallingsverlof  (in totaal 20 weken).

Ook wanneer jouw kindje langer dan een week in het ziekenhuis ligt na de geboorte, kan je recht hebben op extra bevallingsverlof. Voor het extra bevallingsverlof geldt dat de eerste week dat je baby in het ziekenhuis ligt niet meegerekend kan worden, maar voor elke week dat jouw kindje langer opgenomen ligt heb je recht op een extra week bevallingsverlof. Je kunt in totaal maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen.

Moet ik vrijnemen voor een afspraak bij mijn verloskundige of gynaecoloog?

Heb je een afspraak bij je verloskundige of gynaecoloog onder werktijd? Dan moet je werkgever je loon doorbetalen gedurende deze afspraak en de reistijd die je hiervoor nodig hebt.

Ik ben ziek als gevolg van mijn zwangerschap. Wat moet ik doen?

Moet je je ziekmelden door klachten die veroorzaakt worden door je zwangerschap? Bijvoorbeeld: een hoge bloeddruk of vroegtijdige weeën. Het is belangrijk dat je dit meldt bij je werkgever. Op die manier kan je werkgever een uitkering aanvragen, zodat jij je salaris doorbetaald krijgt en iemand anders jouw taken kan overnemen op het werk.
Krijg je een uitkering? Dan moet je je ziekmelden bij het UWV. Word je ziek in de laatste 6 weken voor je uitgerekende datum en werk je niet meer voor je verlof? Dan gaat vanaf 34 weken je zwangerschapsverlof in. Dit betekent dat je na je bevalling, wanneer deze rond de uitgerekende datum is, nog recht hebt op 10 weken bevallingsverlof.

Mag ik solliciteren of ontslagen worden als ik zwanger ben?

Tijdens de zwangerschap mag je niet ontslagen worden. Heb je een contract wat afloopt, dan kan de werkgever er wel voor kiezen dit niet te verlengen.
Tijdens een sollicitatie ben je niet verplicht om te vertellen dat je zwanger bent. Een werkgever mag hier ook niet naar vragen. Je bent verplicht je zwangerschap uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat te melden bij je werkgever.

Ik ben bevallen en moet weer aan het werk. Hoe combineer ik dit met borstvoeding geven of kolven?

Tot je kindje 9 maanden oud is, heb je het recht om op je werk “in de baas zijn tijd” je kindje ‘live’ borstvoeding te geven of borstvoeding af te kolven. Je werkgever moet zorgen voor een geschikte ruimte die afgesloten kan worden, om rustig je kindje te kunnen voeden en/of te kunnen kolven. Je mag maximaal 1/4e van je werktijd hiervoor gebruiken. Je werkgever is verplicht je loon door te betalen tijdens de tijd die jij nodig hebt om je kindje te voeden. Na 9 maanden hoeft de werkgever deze tijd niet meer door te betalen.

Wat is ouderschapsverlof en wanneer mag ik dit opnemen?

Na de geboorte van je kindje hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof voor maximaal 26 weken. Je mag dit ouderschapsverlof opnemen tot je kind 8 jaar is en hebt hier bij ieder volgend kind opnieuw recht op. Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlof niet uitbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 verandert dit en hebben ouders recht op 9 weken betaald (70% van het normale salaris) ouderschapsverlof, wat zij in het eerste levensjaar van hun kind kunnen opnemen.

Wil je meer informatie? Dan kun je deze vinden in de onderstaande bronnen:

Bronnen:

wetten.nl – Regeling – Arbeidstijdenwet – BWBR0007671 (overheid.nl)

wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenbesluit – BWBR0008498 (overheid.nl)