Ik denk, hoe je het ervaart is heel erg gekleurd door hoe wij er als samenleving over praten. Hoe, hoe wij er met z’n allen, weet je wel, elkaar als moeders ook helemaal gek maken met vergelijkingen, ervaring, en, terwijl er zijn geen verhalen om te vergelijken.

Ja, ik zou, ik zou meer alternatieve verhalen willen horen. Niet het, als ik andere keuzes maak, als ik niet voor die echo ga of, of, weet je wel, iemand die wel dingen blijft doen, of wel blijft werken of wel voor pijnstilling kiest. Ik zou die verhalen meer willen horen op een positieve manier denk ik en daar advies voor willen hebben, in plaats van een oordeel.

I: Ja, dus alternatief in de zin van, dat ze niet het, de grote stroom volgen, maar net…

Ja, ja, ja, dat is het en ik denk veel van die informatie die je daarover kan vinden, is gekleurd door oordeel. Ik, hè, ik weet nog bijvoorbeeld toen ik inderdaad aan het zoeken was naar wat dekt mijn verzekering als ik zwanger ga op reis? Nou, bij de, bij de verzekering website kwam ik er niet uit. Ik, ik kwam op een gegeven moment inderdaad op fora tegen. Nou ja, van andere vrouwen die dus dan in zo’n fora zo’n vraag stellen, nou, ik wil op vakantie, wat denken, weten jullie wat de verzekering dekt en hoe dat werkt? En dat dan de reacties op het fora waren, oh, dat je dat durft en dat je dat doet. En wat doe je je kind aan en dat kan helemaal niet. Terwijl die vrouw was alleen maar op zoek naar, ik wil deze keuze maken en wat moet ik hiervoor wete-, hè. Ik zoek hier naar om informatie over en niet naar een oordeel. Hè, en hetzelfde met pijnstilling. Goed, hè, de verloskundige geeft daar wel ongeoordeeld informatie over, maar vanuit andere vrouwen om je heen is dat wel gekleurd met een, een beeld van hoe het zou moeten zijn. Net als met werken. Als ik veel wil werken, wil ik informatie hebben over hoe kan ik dit vormgeven, zonder dat er gezegd wordt dat dit de verkeerde keuze is. Ja, dus als er meer informatie zou moeten zijn, dan zou dat het zijn.

I: Hmhm. Ja, echt die andere, de andere kant van het verhaal.

Ja. De andere kant en dan zonder het oordeel erbij. De informatieve kant ervan, ja.

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen