Ik denk, een aantal dingen die ik mij herinner uit een, een eerste zwangerschap is een keus: ga je met… naar een kinderdagverblijf of ga je oppas aan huis.

En als je dan kiest voor een kinderdagverblijf, naar welk kinderdagverblijf ga je dan? En wanneer ga je die kinderdagverblijven dan bekijken? En hoe kies je dat dan? Ja, en dat is nu heel makk-… dat is allemaal al gewoon geregeld. De andere twee zitten al op de opvang, nou, daar is nummer drie nu bij ingeschreven en die gaat eigenlijk mee in wat er allemaal al loopt. Dus daarmee merk ik wel dat best wel een aantal keuzes ook over: wat wil je eigenlijk qua kinderkamer of wat wil je qua meubeltjes. Of… ja, alles is er al. Dus er zijn daarin ook niet zo heel veel momenten om, om daar een keuze over te maken, want die zijn al een keer in een eerder stadium zijn die keuzes al gemaakt en ja, dat betekent nu voor, voor deze, als nummer drie zijnde, dat die daar gewoon in meegaat, ja, met wat er voor zijn broertjes of haar broertjes ooit bedacht is.

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen