“Euh, ja, ja, ik begrijp vrienden met kinderen begrijp ik meer. [lacht] En je merkt ook dat je toch… nou ja, eigenlijk had ik het van tevo- voordat ik zwanger was, had ik al een beetje van ‘als ik nu, als ik besluit geen kinderen te willen, mis ik toch…’, ja, het klinkt een beetje raar, maar voor mijn gevoel mis ik toch een soort van aansluiting bij bepaalde vrienden.

Ook omdat ik merk, bijvoorbeeld, ik houd heel erg van wandelen, maar, ja, vrienden met kinderen, ja, ik had één vriendin, daar wandelde ik altijd mee totdat ze een kindje kreeg want ze kan gewoon geen uren meer wandelen. Dus ik miste een soort van, aantal vrienden miste ik eigenlijk. En ik merk dat ik daar nu dus weer dichterbij sta. En de vrienden die geen kinderen hebben, dat ik daar dus nu, ja, toch wel meer een, ja, niet een afstand maar toch ook weer een andere relatie mee heb. Want ik merk heel erg, toen ik geen kinderen had, had ik heel erg de behoefte om ook af te spreken zonder kinderen. Ook omdat, ja, het is niet, je kan toch een ander soort gesprek voeren als er kinderen bij zijn. Dus, ja, mijn relaties met, ja, die veranderen. Ja, die veranderen. Maar ook omdat je natuurlijk met vrienden met kinderen, je kan het veel meer over de kinderen hebben. Ik begrijp ook waar zij tegenaan lopen nu. En wat voor vragen ze hebben, en… Ik merk, de familiebanden zijn voor mij ook wel sterker geworden. Dat ik veel meer behoefte had, mijn moeder is dan overleden, maar om contact met mijn vader te hebben. En die te betrekken bij mijn leven. Terwijl ik dat daarvoor een stuk minder had. En dat is dan ook wel grappig om te, toen we een weekendje weggingen met de familie en dat ik er echt heel zin in had van tevoren. En hiervoor was ik, ik was wel een familiemens maar niet zo’n… ja, dat gebeurde-, het zal ook een gedeelte door hormonen zijn, hoor.”

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen