Afgerond Onderzoek

Het effect van routinematige derde trimester echo’s op angst en moeder-kind-binding

Echo’s zijn in veel Westerse landen vast onderdeel geworden van de verloskundige zorg. In Nederland krijgen de meeste vrouwen ten minste twee echo’s aangeboden tijdens de zwangerschap; de termijnecho aan het begin van de zwangerschap, en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) rond 20 weken zwangerschap. Tot op heden kregen zwangere vrouwen geen routinematige echo aangeboden in het derde trimester. Hier lijkt echter verandering in te komen met de groei-echo die steeds vaker standaard aangeboden wordt in het derde trimester.

Als aanvulling op de afgeronde IRIS studie, waarin gekeken werd naar de effectiviteit van routinematige derde trimester echo’s, wordt in dit onderzoek gekeken naar de mogelijke psychologische effecten van deze echo. Het kunnen zien van de baby op de echo wordt in de literatuur vaak in verband gebracht met een gunstige invloed op maternale angst en moeder-kind binding. Gedegen onderzoek hiernaar is echter zeer beperkt. Door middel van vragenlijstdata en interviews met zwangere vrouwen proberen wij inzicht te krijgen in de rol van routinematige derde trimester echo’s bij maternale angst en moeder-kind binding.

Meer weten?
Neem contact op met sociaal psycholoog Myrte Westerneng via m.westerneng@amsterdamumc.nl