Lopend Onderzoek

Ervaren werkdruk onder eerstelijns verloskundigen

Aanmelden voor dit onderzoek

Waar staat de afkorting ‘ervaren werkdruk’ voor?

Ervaren werkdruk = mate waarin de werknemer druk ervaart in het werkveld. De ervaren werkdruk wordt kwantitatief berekend door middel van een gevalideerde vragenlijst, de NASA-TLX. In de NASA-TLX wordt aan de hand van zes factoren uiteindelijk één gewogen gemiddelde tussen de 0 en 100 berekend voor werkdruk.

Wat onderzoeken we?

Dit onderzoek gaat over het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van verloskundigen. Er wordt onderzocht in hoeverre de duur van bereikbaarheidsdiensten (12 of 24 uurs diensten) van invloed is op de ervaren werkdruk van eerstelijns verloskundigen in Nederland.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen in hoeverre de duur van bereikbaarheidsdiensten invloed heeft op de ervaren werkdruk van eerstelijns verloskundigen in Nederland.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In Nederland verlaten veel verloskundigen vroegtijdig het beroep. Dit blijkt uit het rapport van Nivel uit 2022. In het rapport wordt beschreven dat tien jaar na het afstuderen 20% van de verloskundigen is gestopt met praktiseren. Na vijftien jaar heeft zelfs 40% het vak verlaten. Uit onderzoek gedaan in 2022 blijkt dat bijna een derde van de praktiserende eerstelijns verloskundigen in Nederland overweegt om het beroep te verlaten.6 Ondanks dat het percentage van verloskundigen die erover denken het werkveld te verlaten in Nederland lager ligt dan in andere landen, is het toch verontrustend.

Dit onderzoek helpt hopelijk de zorg te verbeteren, doordat er wordt gekeken naar een manier om de ervaren werkdruk voor eerstelijns verloskundigen mogelijk te verlagen. Er wordt onderzocht wat het effect van de duur van de bereikbaarheidsdienst op de werkdruk is. De uitkomst kan behulpzaam zijn voor alle eerstelijns verloskundigen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In dit onderzoek willen we via een vragenlijst inzicht krijgen in het verschil van ervaren werkdruk van verloskundigen die verschillende bereikbaarheidsdiensten werken.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt gedaan door twee derdejaars verloskundige studenten aan de Verloskunde Academie Amsterdam, Britt van Gent en Ilse van Vulpen. Onder begeleiding van Dr. Boink (interne docent VAA), Dr. Feijen- de Jong (externe begeleider, UMCG) en Dr. Gitsels (externe begeleider, Amsterdam UMC).

Wie kunnen er meedoen?

Eerstelijns verloskundigen in Nederland die met bereikbaarheidsdiensten werken of hebben gewerkt.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Er wordt verwacht dat de deelnemers de volledige digitale vragenlijst invullen. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen en het invullen duurt maximaal 15 minuten. Het onderzoek loopt nu ongeveer een maand.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is op dit moment in het stadium: data verzamelen en de data verwerken in de resultaten. Er wordt ook gewerkt aan de discussie en conclusie. De resultaten kunnen eind april verwacht worden.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Dit is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hoe langer de bereikbaarheidsdienst is, des te hoger de ervaren werkdruk.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Wanneer er vragen zijn over deze vragenlijst kan er contact worden opgenomen met Dr. E. Feijen- de Jong (extern begeleider) en Dr. J. Gitsels (extern begeleider) via onderstaande e-mailadressen.

e.i.feijen-de.jong@umcg.nl

janneke@hllp.nl

Wil je meedoen?

Zou je mee willen helpen aan het onderzoek door middel van het invullen van deze vragenlijst? Jouw input is van onschatbare waarde. Alvast bedankt voor je medewerking!