Module Zwangervehalen

 

Adviezen aan anderen

De vrouwen die we hebben gesproken, hebben een aantal adviezen aan anderen,
zoals partners van zwangere vrouwen en beleidsmakers.
Hier beschrijven we een overzicht van de adviezen die de vrouwen hebben gedeeld.

Adviezen aan partners

Enkele vrouwen raden partners van zwangere vrouwen aan vakantiedagen op te nemen tijdens het begin van de kraamtijd. Sanne legt uit hoe jammer ze het vindt dat dat voor haar en haar partner geen optie was.

Adviezen aan beleidsmakers

Een aantal vrouwen geeft aan dat ze het vaderschapsverlof te kort vinden, en dat vaders daardoor belangrijke momenten in de kraamtijd missen. Ook zegt een aantal vrouwen het verlof voor vrouwen te kort te vinden. Dana brengt de hoeveelheid IVF-pogingen onder de aandacht: ze hoopt dat de regering nooit zal beslissen om IVF terug te brengen naar één poging.

 

Verder vindt Dana dat in de media aandacht zou moeten zijn voor het feit dat vruchtbaarheidsproblemen ook bij mannen kunnen spelen. Tot slot geeft een aantal vrouwen aan dat er meer aandacht moet komen voor partners en hun rol in het ouderschap, zodat ook zij onderling dingen kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen.