Intervisie Toolkit

Voorbeelden van onderwerpen voor multidisciplinaire intervisie met cliënten

Inspiratie voor intervisie onderwerpen

Kun je als groep zelf even niet op een onderwerp komen voor de volgende intervisiebijeenkomst?
Put dan uit de voorbeelden die wij hebben verzameld.
Een deel hiervan is in de SWING-studie daadwerkelijk aan bod gekomen,
andere onderwerpen haalden de selectie niet, maar klinken ook veelbelovend.

 • Verwijzing in verband met niet vorderende ontsluiting:
  • Definitie niet-vorderende ontsluiting
  • Communicatie bij (verwijzing ivm) niet vorderende ontsluiting
 • Gezamenlijke besluitvorming (toegespitst op specifieke casuistiek)
  • Autonomie en keuzevrijheid in relatie tot communicatie en voorlichting. In hoeverre hebben mensen een echte keuze, of is het eigenlijk een gestuurde keuze? Welke ruimte is er voor afwijken van het protocol als mensen andere wensen hebben?
  • Het gaat vaak over de keuzeruimte voor cliënten, maar daarmee ook over die van de zorgverleners. Welke ruimte heb je als zorgverlener om af te wijken een protocol, of om dat te weigeren terwijl een cliënt dat wel wil?
 • Gedeelde zorg bij een cliënt met een ernstige uitkomst in de anamnese
 • Zwangeren in kwetsbaarder makende omstandigheden
  • Definitie
  • Screening/Signalering; onderbuikgevoel vs. screeningsinstrument
  • Begeleiding, doorverwijzing en follow-up
  • Wat te doen met zwangeren die geen hulp accepteren? Of niet alles vertellen?
 • Baringen met een milde medische indicatie in de eerste lijn
 • Verwijzingen in verband met minder kindsbewegingen voelen
  • Wanneer wel/niet
  • Voorlichting en communicatie
  • Medicalisering, zinnige zuinige zorg
 • Casus dreigende fluxus bij poliklinische baring
 • Ontwikkeling en naleving van protocollen
 • Remmers en motoren voor shared care
 • Vergelijking van 2 casus met placentaloslating; 1 met goede en 1 met ernstige afloop
 • Vroeggeboorte thuis met betrokkenheid van 2 ziekenhuizen
 • Zorgen voor jezelf als zorgverlener
 • Inhoud en moment waarop specifieke voorlichting geboden wordt
 • Positieve Gezondheid, mensen zelf meer regie (en verantwoordelijkheid) leren nemen
 • Interpretatie van CTG’s in relatie tot de conditie waarin het kind geboren wordt en het moment van inroepen van expertise van andere zorgverlener.
 • Kleine kinderen: de waarde van de echo als gouden standaard in relatie tot wat je als zorgverlener met je handen voelt
 • Communicatie bij overdracht in acute situaties
  • Zorgverlener - cliënt
  • Zorgverleners onderling
 • Herstel na de bevalling

Wij zijn heel benieuwd naar jullie opbrengsten!
Als je ze met ons deelt, kunnen wij die via Childbirth Network verder onder de aandacht brengen.

Veel succes & plezier!