26 oktober 2020. Je bent zwanger in de Corona-crisis. Sommige vrouwen ervaren meer rust door thuiswerken en minder sociale verplichtingen. Voor anderen zijn alle veranderingen aanleiding tot stress en onzekerheid.

Weet dat je – ondanks de pandemie – nooit terughoudend hoeft te zijn om contact op te nemen met je zorgverlener. Zorgprofessionals doen er ook in deze tijd alles aan om je zo goed mogelijk bij te staan tijdens je zwangerschap, geboorte en erna.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar zwangerschap en corona. Hier twee uitgelichte studies:

Corona & geboortezorg

Hoe ervaar jij het om zwanger te zijn ten tijde van corona? En wat zijn de gevolgen voor de geboortezorg? Binnen het Childbirth Network werd dit onderzocht na de eerste COVID-19 golf binnen de WAAG studie. Zwangeren, pas bevallen vrouwen en zorgverleners hebben een online vragenlijst ingevuld. Inmiddels is het onderzoek afgerond. De resultaten zullen hier binnenkort worden gepubliceerd.

Antistoffen in moedermelk

Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, komt naar voren dat moedermelk van vrouwen die Covid-19 hebben gehad antistoffen bevatten tegen het coronavirus. Het ziekenhuis gaat nu bekijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Uit de eerste resultaten blijkt ook dat na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) de antistoffen nog steeds aanwezig zijn. Dit is belangrijk om te weten, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere personen. Nu moet dus blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen corona. Als dat het geval is, dan kan de moedermelk worden ingezet bij risicogroepen, wanneer zich een tweede coronagolf voordoet.

Wil je ook 100 ml moedermelk kolven en doneren voor onderzoek? Mail dan je contactgegevens naar covid.milk@amsterdamumc.nl. De gedoneerde melk wordt opgeslagen in een biobank als je daar toestemming voor geeft. De melk is dan ook bruikbaar voor andere onderzoeken. Inmiddels hebben zich al ruim 5000 vrouwen moedermelk aangeboden.