Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar verloskundige en neonatale protocollen uit Nederlandse ziekenhuizen voor 6 veel voorkomende indicaties voor neonatale verwijzing naar de kinderarts: large for gestational age/macrosomie, small for gestational age/foetale groeibeperking, meconiumhoudend vruchtwater, vacuĆ¼mverlossing, tangverlossing en keizersnede.

Er was een behoorlijke variatie in protocollen tussen regio’s, tussen neonatale en verloskundige afdelingen en binnen neonatale en verloskundige afdelingen. Er was een aanzienlijke variatie in aanbevelingen voor type verwijzing, opname, screening/diagnostisch onderzoek, behandeling en ontslag. Bovendien waren er in het algemeen lagere verwijzingsdrempels op neonatale afdelingen in vergelijking met verloskundige afdelingen, en hogere verwijzingsdrempels in de oostelijke regio van Nederland. De onderzoekers vonden ook variatie in de lokale ziekenhuisprotocollen die niet kon worden verklaard door de kenmerken van de bevolking, maar die kan worden verklaard door uiteenlopende aanbevelingen in bestaande nationale en internationale richtlijnen en/of gebrekkige naleving van deze richtlijnen. De onderzoekers bevelen aan om multidisciplinaire richtlijnen te ontwikkelen, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Wanneer protocollen hiervan afwijken, moet dit duidelijker en transparanter worden gemotiveerd.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Bahareh Goodarzi, Anna Seijmonsbergen-Schermers, Doug Cronie, Henriƫtte Laerhoven, Thomas Akker, Anton H. Kaam, Ank Jonge.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel (Un)warranted variation in local hospital protocols for neonatal referral to the pediatrician: An explorative study in the Netherlands is gepubliceerd in Birth. Download het artikel hiernaast.

Uit welk onderzoek komt de data?

Dit onderzoek is onderdeel van het promotieonderzoek naar risicoselectie binnen de geboortezorg van Bahareh Goodarzi, onderzoeker bij Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.