Afgerond Onderzoek

Risicoselectie in de geboortezorg: de juiste zorgverlening afgestemd op individuele behoefte

Wat onderzoeken we?

In het onderzoek bestuderen we risicoselectie vanuit drie perspectieven. We kijken we naar de geschiedenis van risicoselectie in het Nederlandse geboortezorgsysteem. Verder kijken we naar de betekenis ervan vanuit internationaal perspectief. Tot slot onderzoeken we hoe risicoselectie wordt toegepast in de praktijk.

Wat is risicoselectie?

Risicoselectie door zorgverleners wordt gebruikt de juiste zorg, de juiste zorgverlener op het juiste moment en op de juiste plek te leveren, afgestemd op de individuele behoefte van zwangeren.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om risicoselectie beter te begrijpen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Een beter begrip van wat risicoselectie is essentieel om de geboortezorg te verbeteren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit vijf studies:

  • Geschiedenis van risicoselectie
  • Internationale betekenis van risicoselectie
  • Organisatie van risicoselectie
  • Inleiden van de bevalling op basis van persoonlijke kenmerken
  • Variatie in verwijzingen naar de kinderarts.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bahareh (Bahar) Goodarzi, onderzoeker in opleiding bij Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Naast dit promotieonderzoek geeft zij les aan de Verloskunde Academie locatie Amsterdam. Bahar is in 2017 afgestudeerd als verloskundige.

Wie kan er meedoen?

De studies zijn afgerond, meedoen is niet meer nodig.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De studies naar de geschiedenis van risicoselectie in Nederland en naar de internationale betekenis van risicoselectie zijn afgerond en gepubliceerd. De andere studies zijn ingediend voor publicatie.

Wat heeft het onderzoek tot nu toe uitgewezen?

De studie naar de geschiedenis van risicoselectie laat zien dat verloskundigen en gynaecologen van oudsher risicoselectie gebruiken om afspraken te maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Risicoselectie is een veelgebruikte term, maar het is onduidelijk wat het precies betekent. De studie naar de betekenis van risicoselectie laat zien dat risicoselectie een internationaal fenomeen is en wordt gebruikt om zorg te organiseren, zorgverleners te ondersteunen in de besluitvorming en veilige zorg te waarborgen.

Risicoselectie in Nederlandse geboortezorg wordt op verschillende manieren georganiseerd. Tot op heden zijn de verschillende manieren niet in kaart gebracht. De studie naar de organisatie van risicoselectie laat drie modellen van risicoselectie zien. Deze modellen verschillen op een aantal punten van elkaar, bijvoorbeeld in of alle zwangeren die bij de verloskundige onder controle zijn altijd ook door de gynaecoloog worden beoordeeld, of alleen als de verloskundige dit nodig vindt.

Steeds meer zwangeren die voor het eerst gaan bevallen of boven de 35 jaar zijn wordt een inleiding van de bevalling aangeboden. De studie naar inleiding van de bevalling laat zien dat niet één, maar verschillende kenmerken van de moeder moeten worden meegenomen in de overweging om de bevalling in te leiden.

De studie naar de variatie in verwijzing naar kinderartsen laat zien dat er veel variatie bestaat in de protocollen voor verwijzingen van pasgeborenen die in het vruchtwater hadden gepoept, die te klein of te groot zijn of zijn geboren na een kunstverlossing. In Nederland bestaat grote, ongewenste, variatie in verwijzingen naar de kinderarts. Deze variatie in protocollen kan een verklaring zijn voor deze variatie in verwijzingen.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je terecht bij Bahar Goodarzi via b.goodarzi@amsterdamumc.nl

Lees hier het verschenen artikel over de geschiedenis van risicoselectie.

Lees hier meer over de betekenis van risicoselectie.

Wat als meer interveniëren tijdens de zwangerschap niet leidt tot betere geboortezorg?