Augustus 2021.

Een bevalling is voor de meeste vrouwen een ervaring waar ze positief op terug kijken. Er zijn echter ook vrouwen die de bevalling als traumatisch hebben ervaren waarvan een deel uiteindelijk een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie

Een bewezen effectieve behandeling voor PTSS is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie. Echter is nog niet bekend of vroege behandeling middels EMDR-therapie ook PTSS symptomen kan voorkómen bij net bevallen vrouwen? Hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

Traumatische bevallingservaring

De PERCEIVE studie is de eerste studie die onderzoekt of vroege behandeling middels EMDR-therapie invloed heeft op de mate van PTSS symptomen negen weken postpartum bij vrouwen met een traumatische bevallingservaring.

Vrouwen worden uiterlijk 14 dagen postpartum door loting toegewezen aan de interventiegroep ofwel de controlegroep. De interventiegroep ontvangt twee sessies EMDR-therapie van gecertificeerde EMDR therapeuten. De controlegroep ontvangt standaard zorg welke aangevuld wordt met twee telefoongesprekken. De PERCEIVE studie is opgezet door de verloskunde-gynaecologie afdeling van OLVG Amsterdam en is per september 2020 gestart met het werven van deelnemers.

Meedoen

Vrouwen worden kunnen aangemeld worden via hun eigen eerstelijns verloskundigenpraktijk in Amsterdam en Amstelland (EVAA). Bent u een verloskundige (praktijk) in omgeving Amsterdam & Amstelland en heeft u interesse in deelname? U kunt mailen naar verloskunde-perceive@olvg.nl

PERCEIVE studie

Datum start onderzoek:

11 september 2020

Instituten:

OLVG Amsterdam en 25 eerstelijns verloskundigenpraktijken van EVAA

Onderzoeksgroep:

dr. M.G. van Pampus (PI), drs. Y.M.G.A. Hendrix (arts-onderzoeker) en professor Ad de Jongh. In samenwerking met Jens Henrichs (universitair docent, afd. Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC).

Meer informatie:

Kijk op www.olvg.nl/perceive