SWING-studie

Lees HIER de eerste nieuwsbrief van SWING-studie over de stand van zaken, verschenen in november 2020.

 

Samen leren van de dagelijkse praktijk op weg naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg.

Het doel van integrale geboortezorg is kwalitatief goede, continue zorg leveren waarbij cliënten centraal staan, zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

 

In de geboortezorg zijn grofweg twee visies herkenbaar:

Het sociale model waarin zwangerschap en geboorte worden gezien als normale levensgebeurtenissen en

Het medische model waarin de gezondheidsrisico’s van zwangerschap en geboorte leidend zijn in de zorg.

Deze visies en de daaruit voortvloeiende waarden kunnen met elkaar op gespannen voet staan.

 

De SWING-studie is een participatief actieonderzoek (PAR). Het doel is meer inzicht te krijgen in hoe zorgprocessen en afwegingen in die processen leiden tot gunstige of ongunstige uitkomsten, zoals de ervaren kwaliteit van zorg rond zwangerschap en geboorte.

Daartoe analyseren leden van multidisciplinaire intervisiegroepen casuïstiek, met behulp van een aangepaste vorm van de ‘functional resonance analysis method’ (FRAM). Centraal in deze aanpak is dat geleerd wordt hoe processen in de zorgpraktijk daadwerkelijk verlopen (work as done). Deze zijn vaak anders dan hoe de processen in protocollen zijn vastgelegd (work as imagined).

Door nauwe samenwerking met moederraden en moedercafés wordt de inbreng van cliënten geïntegreerd bij het selecteren van en reflecteren op casuïstiek, en het ontwikkelen van aanbevelingen. Daarnaast gebruiken de leden in het reflectieproces uitkomsten van Perined Insight en vragenlijsten over ervaringen van cliënten en zorgverleners.

Deze inzichten vormen de basis voor een cyclisch leer- en verbeterproces. De SWING-studie beoogt zodoende een leernetwerk van zorgverleners en cliënten op te zetten, voor systematische kwaliteitsverbetering binnen de geboortezorg in twee regio’s (Hoorn en Amsterdam). De opgedane kennis wordt vertaald in een Handboek Multidisciplinaire Intervisie in integrale geboortezorg.

Meer weten?
Neem contact op met Sarah Lips via s.lips@amsterdamumc.nl  of Jolanda Boxem j.boxem@amsterdamumc.nl.