Lopend Onderzoek

Zwangerschap & geboorte: vrouwen aan het woord

Wat onderzoeken we?

“Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” verzamelt ervaringsverhalen van vrouwen over hun zwangerschap en de bevalling. Deze worden gebruikt voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en zijn te zien op onze website onder Ervaringsverhalen en op de website van Praten over gezondheid.

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het project is het in kaart brengen van de ervaringen van vrouwen met hun zwangerschap en bevalling. We willen deze ervaringen beter begrijpen, zichtbaar maken, en op die manier bijdragen aan betere geboortezorg en informatievoorziening.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Zwanger worden, zwanger zijn en de geboorte van je kindje zijn grote gebeurtenissen. Vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot aan de periode na de bevalling komt er veel op je af. Het vinden van herkenning en erkenning in verhalen van anderen, op een plek waar ook betrouwbare informatie te vinden is, kan hierbij veel steun geven.

Het project “Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” draagt bij aan de informatievoorziening over zwangerschap en geboorte. Het project brengt niet alleen betrouwbare, maar ook veelzijdige informatie waarin het perspectief van de vrouw centraal staat. Deze informatievoorziening is van belang voor (aanstaande) zwangeren en hun partners, maar zal ook waardevolle input bieden aan (toekomstige) zorgverleners.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Rond het jaar 2000 startte aan de universiteit van Oxford, Engeland, een onderzoeksgroep met het verzamelen van ervaringsverhalen van patiënten door middel van gefilmde interviews. Fragmenten van de interviews vormen de input voor een website om andere patiënten informatie te geven. In 2016 is in Nederland een dergelijk initiatief gestart: Praten over Gezondheid. Op deze website zijn persoonlijke verhalen van vrouwen over zwangerschap en geboorte te vinden. Er zijn 44 vrouwen geïnterviewd die zwanger waren of minder dan een jaar geleden bevallen zijn. Zij vertellen over de wens om zwanger te worden, de lichamelijke veranderingen in de zwangerschap, de keuzemomenten die er zijn, het verloop van de bevalling en de eerste periode daarna. Alle ervaringsverhalen zijn samengevat in een aantal thema’s, zoals zwanger worden, zwangerschap, bevalling, ouders zijn en relaties.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Manna Alma (UMCG) en Esther Feijen-de Jong (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen) zijn de betrokken onderzoekers. De projectgroep bestaat uit Corine Verhoeven (Verloskundige wetenschap), Francois Schellevis (VUmc) en Marjolein Berger (UMCG).

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

De ervaringsverhalen zijn te bekijken op onze website en op de website van Praten over Gezondheid.
In 2022 start deel twee van “Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord”.