Lopend Onderzoek

Voluit zwanger: veerkracht tijdens de zwangerschap

Wat onderzoeken we?

Met Voluit zwanger onderzoeken we of een zelfhulpcursus kan helpen om de veerkracht bij zwangere vrouwen te verbeteren.

Wat is veerkracht?

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Als je meer veerkracht hebt voel je je beter en heb je minder snel stemmingsklachten zoals somberheid en negatieve gevoelens. Een belangrijk onderwerp dus tijdens de zwangerschap.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van Voluit zwanger is om te leren wat het verband is tussen veerkracht en stemming bij zwangere vrouwen. We willen ook onderzoeken of vrouwen met meer veerkracht een fijnere bevallingservaring hebben en het kind zich goed ontwikkelt. Daarnaast willen we kijken of een zelfhulpcursus over veerkracht bij zwangere vrouwen werkt.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

1 op de 5 vrouwen heeft wel eens last van stemmingsklachten tijdens de zwangerschap. Ze voelen zich somber, of hebben negatieve gevoelens. Eerder onderzoek liet zien dat wanneer je veerkrachtiger bent, jij je mentaal beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Meer veerkracht bij de moeder kan ook zorgen voor een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap. Door dit onderzoek te doen kunnen we zwangere vrouwen beter helpen met stemmingsklachten. We hopen met de resultaten de zorg voor zwangeren met dit soort klachten te verbeteren. Zodat zwangeren in de toekomst nóg betere zorg krijgen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het invullen van online vragenlijsten en een zelfhulpcursus. Voor de zelfhulpcursus maken wij een selectie onder zwangere vrouwen die stemmingsklachten ervaren.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. Wij doen onderzoek om de zorg voor zwangere vrouwen en hun kinderen te verbeteren. De hoofdonderzoekers zijn Jens Henrichs en Georgios Soultanopoulos.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is in 2019 gestart en inmiddels hebben we voldoende deelnemers.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek heeft nog geen resultaten. We beginnen in het najaar 2024 de resultaten te verwerken en een artikel hierover te schrijven. Natuurlijk informeren we alle deelnemers over de resultaten.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De onderzoeker en contactpersoon voor Voluit zwanger is Georgios Soultanopoulos. Je kunt hem vragen stellen over deelname aan het onderzoek, of vragen over het onderzoek zelf. Hij is te bereiken via e-mail voluitzwanger@vumc.nl. Georgios is (ontwikkelings)psycholoog.

Meer lezen over somberheid tijdens de zwangerschap?

Lees ons artikel Is het normaal om je somber te voelen als je zwanger bent?

 Geluidsopname_Toestemmingsverklaring_VoluitZwanger (~26 min)