Lopend Onderzoek

Verloskunde en #metoo: seksueel geweld in de voorgeschiedenis

Wat onderzoeken we?

Wat is goede verloskundige zorg voor zwangeren die in het verleden seksueel geweld hebben meegemaakt? We onderzoeken dit zowel vanuit het perspectief van verloskundigen als cliƫnten.

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld zijn alle seksuele handelingen tegen de wil. Dat kan fysiek zijn, zoals verkrachting of aanranding, maar ook niet-fysiek zoals gedwongen naar seksuele handelingen moeten kijken of seksuele intimidatie op straat. Als je deze brede definitie hanteert, heeft meer dan de helft van de vrouwen in Nederland seksueel geweld meegemaakt.

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit onderzoek beoogt meer inzicht en begrip te krijgen voor de behoeften van zwangeren die seksueel geweld hebben meegemaakt en de mogelijkheden en moeilijkheden voor verloskundig zorgverleners rondom dit onderwerp.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het doel van het onderzoek is om concrete aanbevelingen te doen over hoe seksueel trauma binnen de Nederlandse geboortezorg op een respectvolle manier meer aandacht kan krijgen. In het beste geval zorgt draagt begrip voor de behoeften van cliƫnten met seksueel geweld in de voorgeschiedenis bij aan het voorkomen van hertraumatisering in de geboortezorg.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen met vragenlijsten onder verloskundigen, clienten en interviews.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker in opleiding Hannah de Klerk van de afdeling Verloskundige wetenschap van het Amsterdam UMC. Naast haar onderzoek werkt ze ook als verloskundige.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Dit onderzoek is gestart op 1 januari 2019. Binnenkort wordt een publicatie verwacht over percepties van verloskundigen en over hoeveel vrouwen een voorgeschiedenis van seksueel geweld wel of niet vertellen aan hun verloskundig zorgverlener en welke redenen zij hebben om dit niet te vertellen.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

De resultaten zijn nu nog niet bekend.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht bij Hannah de Klerk via hannahdeklerk@gmail.com.