Lopend Onderzoek

Onderzoek naar Bekkenbodemvragenlijst (PFQ-PP)

Waar staat de afkorting PFQ-PP voor?

PFQ-PP staat voor Pelvic Floor Questionnaire – Pregnant and Postpartum. In het Nederlands betekent het: Bekkenbodemvragenlijst – zwanger en pas bevallen.

Wat onderzoeken we?

We testen een nieuwe Nederlandse vragenlijst naar bekkenbodemklachten voor zwangere en pas bevallen vrouwen.

Wat is het doel van het onderzoek?

In deze studie willen we onderzoeken of een nieuwe vragenlijst naar bekkenbodemklachten geschikt is om te gebruiken in Nederland. De vragenlijst is speciaal bedoeld voor vrouwen die minimaal 28 weken zwanger zijn of in het afgelopen jaar bevallen zijn. Door de vragenlijst te testen onder een grote groep vrouwen kunnen wij erachter komen of de vragenlijst begrijpelijk en duidelijk is en op de juiste manier de klachten uitvraagt. De vragenlijst kan hopelijk in de toekomst dan helpen om bekkenbodemklachten bij vrouwen sneller op te sporen, zodat zij op tijd de juiste hulp hiervoor kunnen krijgen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden waarin de blaas, baarmoeder en endeldarm liggen. Wanneer de bekkenbodem goed werkt, kun je urine en ontlasting ophouden en laten gaan wanneer dat nodig is en draagt het bij aan een fijn seksleven. Wanneer de bekkenbodem niet goed werkt, kan dit zorgen voor verschillende problemen, zoals pijn, ongewild urineverlies of verlies van ontlasting, verzakking van de blaas of baarmoeder en/of seksuele problemen. Veel vrouwen ervaren tijdens de zwangerschap en na de geboorte van hun kind problemen die te maken hebben met de bekkenbodem. Voor deze problemen zijn vaak goede oplossingen en hulp beschikbaar. Hoe eerder duidelijk is dat een vrouw last heeft van bekkenbodemklachten, hoe eerder zij hier hulp bij kan krijgen. Om deze klachten uit te vragen kunnen verloskundigen of artsen gebruik maken van vragenlijsten.

Er bestaat nog geen goede Nederlandse vragenlijst over bekkenbodemklachten voor zwangere en pas bevallen vrouwen. Daarom hebben wij een vragenlijst die in Duitsland al is ontwikkeld, vertaald naar het Nederlands. Nu willen we onderzoeken of deze nieuwe Nederlandse vragenlijst ook goed gebruikt kan worden voor vrouwen in Nederland. Zo hopen we een vragenlijst te ontwikkelen die standaard gebruikt kan worden door bijvoorbeeld de verloskundige of huisarts.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

We hebben de vragenlijst van het Duits naar het Nederlands vertaald. De Nederlandse vragenlijst hebben wij voorgelegd aan experts op het gebied van bekkenbodemklachten en vrouwen binnen deze doelgroep. Met deze feedback is de vragenlijst nog verder aangepast. Deze vragenlijst willen we nu verspreiden onder een groot aantal vrouwen, zodat we meer te weten komen over de kwaliteit van de vragenlijst.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.

Wie kan er meedoen?

Alle vrouwen die minimaal 28 weken zwanger zijn of in het afgelopen jaar zijn bevallen kunnen meedoen. Om de vragenlijsten goed te kunnen invullen moet je probleemloos Nederlands kunnen lezen en schrijven.

Je kan niet deelnemen als je ooit een operatie hebt gehad aan je bekkenbodem, een neurologische aandoening hebt, ooit kanker en/of breuk(en) in het bekken hebt gehad, een ernstige aandoening aan de huid rondom de geslachtsdelen (zoals Lichen Sclerosus) hebt, een bindweefsel aandoening (zoals Ehlers Danhlos) hebt of medicatie gebruikt voor de blaas, het plassen of de darmen.

 

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Doe je mee met het onderzoek? Dan vul je in totaal twee keer een online vragenlijst in. Dat kan vanuit je eigen huis op een tijdstip dat jou uitkomt. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten per keer. Na aanmelding ontvangt u de eerste vragenlijst en 1 week daarna ontvangt u de tweede vragenlijst. De twee vragenlijsten bevatten dezelfde vragen en antwoordopties. Door de vragenlijst twee keer in te vullen, kunnen wij vaststellen of de vragen over bekkenbodemklachten in deze vragenlijst goed gesteld zijn. Het is daarom belangrijk dat je beide keren de vragenlijst volledig invult.

In de vragenlijst vragen we je om een paar kenmerken zoals je leeftijd, gewicht, opleidingsniveau en in welke omgeving je woont. Zo weten wij of de vragenlijst door veel verschillende vrouwen is ingevuld en later dus ook door alle vrouwen gebruikt kan worden. Daarnaast stellen we vragen over je gezondheid voor en tijdens de zwangerschap en over de functie van jouw bekkenbodem. Daarbij moet je denken aan vragen over ongewenst urineverlies, pijn en seksualiteit. Jouw naam is alleen bekend bij de hoofdonderzoekers, zodat zij je de vragenlijst kunnen toesturen. De inhoud van de vragenlijst zelf is niet herleidbaar naar jouw naam.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Voldoende vrouwen hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan dit onderzoek en hebben de eerste vragenlijst ingevuld. Op dit moment zijn we in afwachting van de tweede vragenlijst, waarna de verzamelde gegevens zullen worden geanalyseerd.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.
Je kunt contact opnemen via: bekkenbodem@amsterdamumc.nl

 

Informatiebrief PFQ-PP studie versie CBN 20231219

 

 

DISCLAIMER BIJ ELK ONDERZOEK:

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Voordat je beslist of je mee wil doen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers om uitleg als je vragen hebt. Als je niet mee wil doen, heeft dat geen gevolgen voor jouw behandeling en zorg door de verloskundige of gynaecoloog.