Lopend Onderzoek

MOTHER – Onderzoek naar bekkenbodemklachten tijdens en na de zwangerschap

Aanmelden voor dit onderzoek

Waar staat de afkorting MOTHER voor?

MOTHER staat voor Maternal pelvic flOor healTH and ExpeRience. In het Nederlands betekent het: Bekkenbodemgezondheid, zorg en ervaringen van moeders.

Wat onderzoeken we?

In de MOTHER studie bekijken we wat het effect is van de bevalling op bekkenbodemproblemen na de bevalling. De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden die de onderkant van uw bekken afsluiten. Op de bekkenbodem liggen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm. Wanneer de bekkenbodem goed werkt, kunt u urine en ontlasting ophouden en laten gaan wanneer dat nodig is en draagt het bij aan een bevredigend seksleven. Wanneer de bekkenbodem niet goed werkt, kan dit zorgen voor verschillende problemen, zoals pijn, ongewild urineverlies of verlies van ontlasting, verzakking van de blaas of baarmoeder en/of seksuele problemen. Veel mensen ervaren dit soort problemen na de geboorte van een kind.

Om goed inzicht te krijgen in hoe zorgverleners deze problemen kunnen helpen voorkomen, doen wij onderzoek naar de zorg tijdens de bevalling en de klachten die vrouwen na de bevalling ervaren. We onderzoeken wat er gebeurd is tijdens de bevalling en welke zorg er verleend is, door de verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) te vragen verschillende gegevens over de bevalling met ons te delen. Daarnaast vragen we vrouwen een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over bekkenbodemproblemen, algemene gezondheid, kwaliteit van leven en psychische gezondheid.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Veel vrouwen krijgen in de loop van hun leven te maken met bekkenbodemproblemen. Deze problemen ontstaan vaak rondom zwangerschap en geboorte. Helaas is er nog weinig bekend over hoe deze problemen te kunnen voorkomen. Er is in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar hoeveel vrouwen bekkenbodemproblemen ervaren na de zwangerschap.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Vrouwen die deelnemen krijgen tijdens en na de zwangerschap per e-mail vragenlijsten toegestuurd. De zorgverlener die tijdens de bevalling aanwezig was zal ook een vragenlijst invullen. Zo kunnen wij onderzoeken hoe de klachten waren voor en na de bevalling en of er een relatie bestaat met wat er tijdens de bevalling is gebeurd.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

De MOTHER studie is opgezet door onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.

Wie kan er meedoen?

Vrouwen, ouder dan 16 jaar, die zwanger zijn en onder controle zijn bij een verloskundige van een deelnemende praktijk kunnen mee doen aan dit onderzoek. Vrouwen met aandoeningen die de functie van hun bekkenbodem kunnen beïnvloeden (Lichen sclerose of Ehlers Danlos) of die eerdere operaties hebben gehad aan de bekkenbodem, kunnen niet mee doen. Een lijst van deelnemende praktijken kun je rechts aan het begin van de pagina downloaden.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Doe je mee met het onderzoek? Dan vragen wij je tijdens en na de zwangerschap vijf vragenlijsten in te vullen. De eerste vragenlijst zal tijdens de zwangerschap gestuurd worden, de tweede vragenlijst rond 6 weken na de bevalling, de derde rond 6 maanden na de bevalling, de vierde rond 1 jaar na de bevalling en de laatste rond 5 jaar na de bevalling. We vragen je om een paar kenmerken, zoals je leeftijd, etniciteit, lengte en gewicht. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat deze kenmerken (zoals etniciteit) mogelijk van invloed zijn op de functie van je bekkenbodem, als ook de zorg die je hebt gekregen. Om je op het juiste moment vragenlijsten te kunnen sturen, vragen wij ook naar de datum waarop je bevallen bent (de geboortedatum van je kind). Daarnaast stellen we vragen over je gezondheid voor en tijdens de zwangerschap en vragen over de functie van je bekkenbodem. Daarbij moet je denken aan vragen over ongewenst urineverlies, pijn en seksualiteit.

Aan jouw verloskundig zorgverlener vragen wij gegevens over hoe de bevalling precies verlopen is. Deze gegevens gaan bijvoorbeeld over hoe lang de bevalling geduurd heeft, of je vaginaal of per keizersnede bent bevallen, in welke houding je bent bevallen en of jouw zorgverlener bepaalde handelingen wel of niet heeft verricht tijdens het persen.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De MOTHER studie is in april 2024 van start gegaan.

Waar kan ik me aanmelden?

Dat kan via de aanmeldpagina van de Mother study.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.
Je kunt contact opnemen via: mother@amsterdamumc.nl