Lopend Onderzoek

Biomateriaal voor chronische ziekte bij moeder en kind

Aanmelden voor dit onderzoek

Wat onderzoeken we?

Lifelines NEXT is een groot onderzoek naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Het onderzoek is uniek vanwege de rijkdom aan biomaterialen die door de deelnemers zelf worden verzameld in de eigen vertrouwde thuis omgeving en informatie die we over een langere tijd verzamelen.

Wat is Biomateriaal?

Met biomateriaal bedoelen we in dit onderzoek weefsels die van het lichaam komen, zoals bloed, ontlasting en moedermelk.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van Lifelines NEXT is om te ontdekken waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte krijgt (een ziekte die je je hele leven lang houdt zoals bijvoorbeeld astma of suikerziekte) en de andere niet.

Enkele vragen die we willen beantwoorden zijn: Hoe verloopt de gezondheid voor moeder en kind gedurende de zwangerschap en het jaar daarna? Speelt de omgeving, leefstijl of juist erfelijke aanleg een rol bij gezondheidsontwikkeling van kinderen?

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

We weten dankzij onderzoek al veel over het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind gedurende de zwangerschap en daarna. Er is tegelijkertijd ook nog veel onbekend. Bijvoorbeeld waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische aandoening krijgt, en de andere niet. We hopen uit te vinden welke factoren ervoor zorgen dat een ziekte zich ontwikkelt en hoe dit voorkomen zou kunnen worden. Met dit onderzoek wil Lifelines NEXT bijdragen aan een gezondere toekomst.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek is gestart in 2016. Circa 1.500 zwangere vrouwen, wonend in Noord-Nederland, worden vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezondheid van de baby in het eerste levensjaar.

Het onderzoek bestaat voor een belangrijk deel uit het afstaan van ‘biomaterialen’ zoals bloed, poep en moedermelk. Daarnaast bestaat het onderzoek uit het invullen van diverse vragenlijsten die bijvoorbeeld gaan over leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en de relatie tussen ouders en kind.

Lifelines NEXT vraagt ook partners om mee te doen, omdat ook hun achtergrond invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Denk bijvoorbeeld aan erfelijkheid, gezondheid en leefstijl.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Genetica, Verloskunde, en Kindergeneeskunde van het UMCG en Lifelines. Daarnaast zijn ook ondezoekers van de afdeling kinderlonggeneeskunde, gezondheidswetenschappen en verloskunde wetenschap betrokken bij Lifelines Next. Hoofdonderzoeker is prof. dr. Alexandera Zhernakova, projectleider is Jan Sikkema en projectmanager is Jackie Dekens.

Wie kan er meedoen?

Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens de gehele periode van hun zwangerschap meedoen en starten met het Lifelines NEXT onderzoek. Voorwaarde is dat je in de provincie Drenthe, Groningen of Friesland woont. Ook de partners zijn van harte welkom om mee te doen aan Lifelines NEXT.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Bekijk rechts het korte filmpje over deelname aan het onderzoek.
Op vier verschillende momenten tijdens de zwangerschap vragen wij deelnemers om (online) vragenlijsten in te vullen. Na de zwangerschap versturen wij op nog eens elf momenten (online) vragenlijsten. Het invullen van een vragenlijst duurt tussen de 10 en 45 minuten en kan thuis worden ingevuld.

Als zwangere vrouw/nieuwe moeder verzamel je zelf verschillende soorten biomaterialen zoals bloed, poep en moedermelk in de eigen vertrouwde thuisomgeving. Dit doe je meerdere keren gedurende anderhalf jaar. Je wordt hierbij ondersteund door een doktersassistent, jouw vaste contact gedurende de hele studie. Zij is ook jouw vraagbaak en zal op huisbezoek komen. Biomaterialen die je niet zelf verzamelt, worden door jouw doktersassistente tijdens de huisbezoeken afgenomen.

Voor partners betekent deelname aan Lifelines NEXT het afstaan van enkele biomaterialen en het invullen van vragenlijsten.

Vragenlijsten invullen en monsters doneren is uiteraard geheel op vrijwillige basis. Wij zijn heel blij met elke bijdrage en beschouwen elke ingevulde vragenlijst en elk gedoneerd monster als waardevol.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het doel is om 1500 vrouwen enthousiast te krijgen om mee te doen aan Lifelines NEXT. Tot nu toe doen er al 1300 vrouwen mee.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

We verwachten in 2022 de eerste resultaten te hebben. Via publicaties in vakbladen, nieuwsbrieven en (social) media delen we deze onderzoeksresultaten graag met alle Lifelines NEXT deelnemers.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor vragen is het Lifelines NEXT Servicebureau bereikbaar via lifelinesnext@umcg.nl en via 050-361 52 17 (op werkdagen van 8.00-16.00 uur).

Kijk op de LifelinesNext website voor meer informatie en veel gestelde vragen over het onderzoek of lees de LifelinesNext brochure .

Lifelines NEXT is ook op LifelinesNext Facebook en LifelinesNext Instagram te vinden met informatie en leuke weetjes over het onderzoek. Sinds april 2020 stuurt Lifelines NEXT LifelinesNext nieuwsbrieven aan deelnemers.

Wil je meedoen?

Aanmelden kan op verschillende manieren: via de verloskundige, gynaecoloog of (huis)arts, via het aanmeldformulier op de website van LifeLines NEXT, door ‘zwanger’ te appen naar 06 – 55 25 64 61 of door te mailen naar lifelinesnext@umcg.nl. Vervolgens neemt het Lifelines NEXT Servicebureau contact met je op.