Afgerond Onderzoek

Lage body mass index (BMI) en vroeggeboorte

Wat onderzochten we?

Het doel van deze studie was om de kinderlijke uitkomsten van moeders met een laag risico (zwangerschap grotendeels bij de verloskundige) en ondergewicht te vergelijken met vrouwen met een normaal gewicht

We onderzochten of gezonde zwangeren met een lage Body Mass Index (BMI) meer kans hebben om te vroeg te bevallen, of een kind te krijgen met een laag geboortegewicht.

Wat is een laag geboortegewicht?

Een laag geboortegewicht bij een pasgeborene is als het gewicht van de baby lager is dan je voor de duur van de zwangerschap zou verwachten.

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek was om zwangeren met ondergewicht te vergelijken met zwangeren met een normaal gewicht op te vroeg bevallen en een laag geboortegewicht van hun baby. Hiermee kunnen we mogelijk tips geven aan zwangere vrouwen met een te laag gewicht.

Waarom was dit onderzoek belangrijk?

We verwachtten dat voor moeders die zelf een laag gewicht hadden dit ook van invloed zou kunnen zijn op eerder bevallen (voor 9 maanden), en op de groei en daarmee het gewicht van de baby.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van de Deliver-studie (data eerstelijns verloskunde) gebruikt. De Deliver-studie (september 2009-maart 2011) was bedoeld om de kwaliteit van verloskundige zorg in de eerste lijn (verloskundigen in de wijk) in Nederland te onderzoeken. Ruim 4000 vrouwen werden geselecteerd in de twee categorieën: ondergewicht (een te laag gewicht voor hun lengte) en normaal gewicht (een goed BMI).  Deze groepen werden met elkaar vergeleken op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht van de baby.

Door wie werd dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. De hoofdonderzoeker was Trudy Klomp. Zij is docent, verloskundige en senior onderzoeker.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Gezonde zwangeren met ondergewicht hebben meer risico op te vroeg bevallen in vergelijking met vrouwen met een goed gewicht. Er werd geen verband gevonden met andere ongunstige uitkomsten voor de baby. Het is belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van het hogere risico van te vroeg bevallen bij zwangeren met een te laag gewicht. Verloskundigen, huisartsen en gynaecologen kunnen deze zwangere vrouwen adviseren om voldoende gewicht te krijgen of voedingssupplementen te gebruiken.

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

Op het ‘Normale Geboorte Congres’ in 2018 te Michigan (Canada) zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd voor een internationaal publiek van gynaecologen en verloskundigen. Het doel was deze zorgprofessionals bewust te maken van het verhoogd risico voor deze zwangeren op vroeggeboorte en hun voorlichting hier op aan te passen.

prematuur