Afgerond Onderzoek

Integrale geboortezorg: zorg aangepast aan de zorgvraag van de zwangere

Wat is de naam van het onderzoek?

De INCAS (INtegrated CAre System) studie. Deze studie bestaat uit 2 delen: INCAS en INCAS-2.

Wat onderzochten we?

In het INCAS onderzoek werd onderzoek gedaan naar integrale geboortezorg in Nederland. In dit onderzoek zijn bevorderende en belemmerde factoren voor deze integrale vorm van geboortezorg in kaart gebracht.

In de INCAS-2 studie zijn verschillende regio’s nieuwe integrale zorgpaden gaan ontwikkelen, dit zijn zorgpaden waarin verschillende geboortezorgverleners samenwerken. Elke regio besliste zelf welk zorgpad ze gezamenlijk wilde ontwikkelen. De INCAS-2 studie had als doel de bestaande zorgpaden (0-meting) te vergelijken met de nieuwe zorgpaden (effectmeting).

Wat is integrale geboortezorg?

Zorg die rondom de cliënt is georganiseerd, ongeacht waar de zorg is. Zorgverleners passen zich aan de zorgvraag van de cliënt aan in plaats van andersom. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de geboortezorg.

Wat was het doel van het onderzoek?

INCAS: in kaart brengen op wat voor manier kan integrale geboortezorg in Nederland het beste geïmplementeerd worden.

INCAS-2: Het evalueren van nieuwe integrale zorgpaden, wat betreft kwaliteit van zorg (meer continuïteit van zorg), de kosteneffectiviteit van integrale zorg, en het vaststellen van een passende financieringsstructuur voor integrale zorg.

Waarom was dit onderzoek belangrijk?

Het invoeren van integrale geboortezorg zorgt voor nieuwe zorgpaden. Het is belangrijk om te weten hoe deze het beste kunnen worden ingericht. Bij het invoeren is het belangrijk om deze nieuwe zorgpaden te evalueren zodat we weten of het effectief is.

Hoe zag het onderzoek eruit?

INCAS:

 • Een kwalitatieve studie met interviews en focusgroepen onder zorgverleners
 • Een kwantitatieve vragenlijst onder zorgverleners
 • Een delphi studie onder zorgverleners naar karakteristieken van optimale integrale geboortezorg
 • Het in kaart brengen van huidige verwijscijfers in Nederland door middel van dossieronderzoek

INCAS-2 (zowel bij 0-meting als nameting):

 • Een vragenlijst over de tevredenheid van cliënten en continuïteit van zorg
 • Dossieronderzoek naar zorguitkomsten.
 • Een economische evaluatie om de kosteneffectiviteit van de nieuwe zorgpaden vast te stellen.
 • Tijdschrijven van zorgverleners om werkindeling te evalueren
 • Kwalitatief onderzoek.

Door wie werd dit onderzoek gedaan?

INCAS:

Prof Ank de Jonge

Prof Corine Verhoeven

Prof Ben Willem Mol

Dr Judith Manniën

Dr Hilde Perdok-van Oostveen

INCAS-2:

Prof. Ank de Jonge
Prof. François Schellevis
Prof. Corine Verhoeven
Prof. Judith Bosmans
Dr. Tjerk Jan Schuitemaker
Dr. Hilde Perdok,
Marit van der Pijl, MSc
Sarah Lips, MSc

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Uit INCAS bleek dat iedereen integrale zorg wenselijk vindt, maar dat consensus over hoe deze zorg vorm moet krijgen ontbreekt. Er is dus sprake van verschillende visies en belangen, die allemaal moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van integrale zorg.

De nulmeting van INCAS-2 werd uitgevoerd. Echter door verschillende ontwikkelingen in de integrale geboortezorg heeft de nameting niet kunnen plaatsvinden en is het onderzoek niet volledig afgerond zoals in eerste instantie bedacht.

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

De INCAS onderzoeken hebben verschillende publicaties opgeleverd:

 1. Perdok, H., Mokkink, L., van Dillen, J., Westerneng, M., Jans, S., Mol, B. W., & de Jonge, A. (2014). Opinions of maternity care professionals about integration of care during labor for “moderate risk” indications: a Delphi study in the Netherlands. Birth, 41(2), 195-205.
 2. Perdok, H., Jans, S., Verhoeven, C., van Dillen, J., Mol, B. W., & de Jonge, A. (2015). Intrapartum referral from primary to secondary care in the Netherlands: a retrospective cohort study on management of labor and outcomes. Birth, 42(2), 156-164.
 3. Perdok, H., Jans, S., Verhoeven, C., van Dillen, J., Batenburg, R., Mol, B. W., … & de Jonge, A. (2016). Opinions of professionals about integrating midwife-and obstetrician-led care in The Netherlands. Midwifery, 37, 9-18.
 4. Perdok, H., Jans, S., Verhoeven, C., Henneman, L., Wiegers, T., Mol, B. W., … & de Jonge, A. (2016). Opinions of maternity care professionals and other stakeholders about integration of maternity care: a qualitative study in the Netherlands. BMC pregnancy and childbirth, 16(1), 1-12.
 5. Perdok H, Verhoeven CJ, van Dillen J, Schuitmaker TJ, Hoogendoorn K, Colli J, Schellevis FG, de Jonge A. Continuity of care is an important and distinct aspect of childbirth experience: findings of a survey evaluating experienced continuity of care, experienced quality of care and women’s perception of labor. BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Jan 8;18(1):13. doi: 10.1186/s12884-017-1615-y. PMID: 29310627; PMCID: PMC5759271.
 6. Cronie D, Perdok H, Verhoeven C, Jans S, Hermus M, de Vries R, Rijnders M. Are midwives in the Netherlands satisfied with their jobs? A systematic examination of satisfaction levels among hospital and primary-care midwives in the Netherlands. BMC Health Serv Res. 2019 Nov 13;19(1):832. doi: 10.1186/s12913-019-4454-x. PMID: 31722747; PMCID: PMC6854733.
 7. van der Pijl MSG, Kasperink M, Hollander MH, Verhoeven C, Kingma E, de Jonge A. Client-care provider interaction during labour and birth as experienced by women: Respect, communication, confidentiality and autonomy. PLoS One. 2021 Feb 12;16(2):e0246697. doi: 10.1371/journal.pone.0246697. PMID: 33577594; PMCID: PMC7880498.