Afgerond Onderzoek

Hoe denken zorgverleners over het zetten van een knip?

Wat onderzochten we?

In dit onderzoek onderzochten we welke meningen zorgverleners hebben over het zetten van een knip en hechten.

Wat is een knip?

Als de baby snel geboren moet worden kan je als verloskundige of gynaecoloog ruimte maken door te knippen in het perineum – het gebied tussen je vagina en anus. Eerst krijg je een lokale verdoving. Omdat het perineum al is opgerekt door het hoofdje van de baby is het minder vervelend dan je vooraf zou denken.

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe zorgverleners in Nederland aankijken tegen het zetten van een knip en het hechten van een wond van het baringskanaal.

Waarom was dit onderzoek belangrijk?

Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat er grote internationale en regionale verschillen in Nederland zijn in het zetten van een knip en in hechttechnieken. Een oorzaak zou kunnen zijn dat zorgverleners verschillende visies en meningen hierover hebben. Er is naar dit onderwerp niet eerder onderzoek verricht. Het was daarom belangrijk om  te onderzoeken hoe zorgverleners denken over knippen en hechten en waarom zij hierin verschillen. Deze informatie kan gebruikt worden om richtlijnen aan te passen. Op deze manier krijgt elke vrouw die bevalt even goede zorg en is dit niet afhankelijk van welke zorgverlener de bevalling begeleidt.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Verloskundigen (in een praktijk of in het ziekenhuis), arts-assistenten en gynaecologen zijn geïnterviewd.

Door wie werd dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Verloskundige Wetenschap van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en Amsterdam UMC. Een groep onderzoekers met verschillende achtergronden voerde het onderzoek uit. Anne Seijmonsbergen-Schermers deed de interviews samen met enkele verloskunde studenten.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het grote verschil in hoe vaak zorgverleners een knip zetten heeft te maken met hun verschil in visie op de knip en op zwangerschap en geboorte in het algemeen. Zorgverleners laten zich meer leiden door hun klinische ervaring dan door de literatuur. Vrouwen worden bijna niet betrokken bij de keuze om een knip te zetten. Onder andere RTL Nieuws en het Noord Hollands Dagblad besteedden aandacht aan dit onderzoek.

We hebben hier een Engelstalig artikel over geschreven: Understanding the perspectives and values of midwives, obstetricians and obstetric registrars regarding episiotomy: qualitative interview study

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

Meer onderzoek is nodig om overeenstemming te bereiken over de redenen waarbij een knip aan te raden is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de knip in de afgelopen jaren. Vooral door de afdeling Verloskundige Wetenschap. Zorgverleners weten daardoor zij vaker knippen dan in veel andere landen. De laatste jaren is een daling te zien in het aantal keren dat een knip wordt gezet in Nederland.