Afgerond Onderzoek

Hoe denken zorgverleners over het zetten van een knip en hechten?

In dit onderzoek wordt onderzocht welke meningen zorgverleners hebben over het zetten van een knip en het hechten van letsel dat aan het baringskanaal kan ontstaan tijdens een bevalling.

Aanleiding/methode

Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat er grote internationale en regionale verschillen binnen Nederland zijn in het zetten van een knip en in hechttechnieken. Een oorzaak zou kunnen zijn dat zorgverleners verschillende visies en meningen hierover hebben. Er is naar dit onderwerp niet eerder onderzoek verricht. De zorgverleners die hierover worden geïnterviewd zijn verloskundigen (in een praktijk of in het ziekenhuis), arts-assistenten en gynaecologen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de meningen en visies van zorgverleners in Nederland op het zetten van een knip en het hechten van letsel aan het baringskanaal.

Relevantie

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaken van grote verschillen in hoe vaak zorgverleners knippen en hoe ze hechten. zodat elke vrouw die bevalt even goede zorg krijgt en dit niet afhankelijk is van welke zorgverlener de bevalling begeleidt.