Afgerond Onderzoek

Het perspectief van vrouwen over de verloskundige zorg in Nederland

Wat onderzochten we?

We onderzochten de ervaring en beleving van vrouwen met de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland.

Wat is eerstelijns verloskundige zorg?

Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. Hieronder valt de verloskundige, maar bijvoorbeeld ook de huisarts en fysiotherapeut.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Door middel van zes studies werden de suggesties en ervaringen van vrouwen met eerstelijns verloskundige zorg in Nederland onderzocht. De perspectieven van vrouwen en kraamverzorgenden met betrekking tot continue ondersteuning tijdens de bevalling werd bestudeerd. Graag aanvullen door de onderzoeker

Door wie werd dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. De onderzoeker was Carien Baas.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

De overgrote meerderheid van de vrouwen in het onderzoek was tevreden met de zorg die zij ontvingen tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna. Met name een goede beoordeling door vrouwen over de zorg in de kraamweek door kraamverzorgenden is opmerkelijk. Internationaal gezien krijgt de zorg na de bevalling namelijk een lagere waardering dan de zorg voor en tijdens de bevalling.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen in Nederland baat kunnen hebben bij individuele zorg en een vrouwgerichte benadering. Een vrouwgerichte benadering bestaat uit onder andere: een vriendelijke en betrokken aanpak, echt luisteren, persoonlijke aandacht, vrouwen serieus nemen en geruststellen, toegankelijkheid en benaderbaarheid, continuïteit van zorg en zorgverlener. Continue ondersteuning bij de bevalling zou op verzoek van de barende vrouw beschikbaar moeten zijn. Kraamverzorgenden zouden een aanvullende training kunnen krijgen om bekwaam te zijn en zich kundig te voelen bij het assisteren van de bevalling (niet direct om zelfstandig continue begeleiding te bieden).

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

Om de verbeteringen van de zorg te bereiken moet er goed gekeken worden naar de huidige organisatie van verloskundige zorg. Het aantal cli├źnten per verloskundige dient dan waarschijnlijk naar beneden te worden bijgesteld. Op deze manier kan er meer persoonlijke zorg gegeven worden, zoals Nederlandse vrouwen wensen. Vrouwen moeten prominent worden betrokken en hun suggesties en ervaringen dienen te worden gehoord.

Lees hiernaast de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift.