Lopend Onderzoek

Het belang van interactie tussen cliënten en zorgverleners tijdens de baring

De interactie tussen vrouwen en zorgverleners speelt een belangrijke rol in de bevallingservaring van vrouwen. Deze interactie omvat de domeinen respect, communicatie, privacy en autonomie. Dit Nederlandse onderzoek brengt in kaart in hoeverre vrouwen tijdens hun bevalling optimale interactie met zorgverleners ervaren en welke kenmerken daarmee samenhangen.

 

Om de interactie tussen cliënt en zorgverlener te meten is een vragenlijst uitgezet onder bevallen vrouwen in Nederland. De vragenlijst bevatte vragen over de persoonlijke kenmerken van vrouwen en het verloop van hun bevalling. De interactie tussen cliënt en zorgverlener werd gemeten door middel van zes vragen rondom het domein respect, vier vragen rondom communicatie, drie vragen rondom privacy en vier vragen rondom autonomie. De vragen werden gescoord op een 4-punts schaal met de antwoord opties ‘nooit’ (1), ‘soms’ (2), ‘meestal’ (3) en ‘altijd’ (4). Per domein is een gemiddelde berekend en vervolgens zijn de antwoordopties onderverdeeld in ‘optimale interactie’ (antwoord optie 4) en ‘niet-optimale interactie’ (antwoord optie 1, 2 en 3) waarna een statistische analyse is uitgevoerd.

Van de 1367 vrouwen die voor deelname benaderd waren hebben 804 de vragenlijst ingevuld en voldeden 767 aan de inclusiecriteria. Op de schaal van 1-4 scoorde elk domein gemiddeld boven de 3.5. Na indeling in optimale en niet-optimale interactie werden optimale scores het vaakst gevonden in de domein privacy (64%), gevolgd door respect (53%), communicatie (45%) en autonomie (36%). Vrouwen die thuis bevielen met een eerstelijns verloskundige ervaarden vaker optimale interactie met zorgverleners dan vrouwen die in het ziekenhuis bevielen met een gynaecoloog of klinisch verloskundige.

Deze studie laat zien dat gemiddeld gezien vrouwen hoog scoren op de interactie met zorgverleners tijdens de bevalling in Nederland. Maar er zijn nog steeds veel vrouwen die geen optimale interactie ervaren, met name op het gebied van autonomie. Dit laat zien dat er ruimte is voor verbetering op het gebied van interactie tussen zorgverleners en vrouwen tijdens de bevalling.

Lees HIER op de website van Amsterdam UMC het item over dit onderzoek. Het onderzoek is in zijn geheel te lezen op wetenschapsplatform PLOS ONE in het Engels.

INFOGRAPHIC. Bekijk onderstaand de infographic van het onderzoek, of download en bekijk deze HIER als pdf.