Lopend Onderzoek

EXPECT – Ervaringen van moeders met bekkenbodemzorg in Nederland

Waar staat de afkorting EXPECT voor?

EXPECT staat voor EXperience with PElvic floor maternity Care in The netherlands. In het Nederlands betekent het: Ervaringen met bekkenbodemzorg tijdens en na de zwangerschap in Nederland.

Wat onderzoeken we?

In de EXPECT studie bekijken we wat de verwachtingen en ervaringen zijn van vrouwen met de zorg voor de bekkenbodem tijdens en na de zwangerschap. De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden die de onderkant van het bekken afsluiten. Op de bekkenbodem liggen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm. Wanneer de bekkenbodem goed werkt, kun je urine en ontlasting ophouden en laten gaan wanneer dat nodig is en draagt het bij aan een bevredigend seksleven. Wanneer de bekkenbodem niet goed werkt, kan dit zorgen voor verschillende problemen, zoals pijn, ongewild urineverlies of verlies van ontlasting, verzakking van de blaas of baarmoeder en/of seksuele problemen. Veel mensen ervaren dit soort problemen na de geboorte van een kind. Om goed inzicht te krijgen in welke behoeftes vrouwen hebben en of de zorg die zij gekregen hebben goed aansluit bij deze behoeftes, doen wij onderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van pas bevallen vrouwen met betrekking tot zorg voor de bekkenbodem. Dit doen we door middel van interviews.

Waarom is dit onderzoek belangrijk? 

Veel vrouwen krijgen in de loop van hun leven te maken met bekkenbodemproblemen. Deze problemen ontstaan vaak rondom zwangerschap en geboorte. Helaas lijkt de zorg die rondom de zwangerschap en geboorte wordt verleend, niet altijd te richten op bekkenbodemproblemen. Hierdoor is het mogelijk dat vrouwen niet goed weten welke klachten wel of niet normaal zijn en niet goed weten bij wie zij met hun klachten terecht kunnen.

Er is in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar hoe vrouwen de bekkenbodemzorg tijdens en na de zwangerschap ervaren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Door vrouwen te interviewen zullen we onderzoeken welke behoeftes vrouwen hebben ten aanzien van de zorg voor bekkenbodemproblemen tijdens en na de zwangerschap. Ook zullen we onderzoeken welke ervaringen vrouwen hebben met deze zorg. Zo kunnen wij onderzoeken of de zorg die zij gekregen hebben goed aansluit bij de behoeftes.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

De EXPECT studie is opgezet door onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.

Wie kan er meedoen?

Vrouwen, ouder dan 16 jaar, die in de afgelopen drie jaar bevallen zijn en in Nederland verloskundige zorg kregen, kunnen mee doen aan dit onderzoek.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Doet je mee met het onderzoek? Dan vragen wij je deel te nemen aan een interview van ongeveer 45 minuten. Dit kan bij je thuis, op een andere rustige plek naar voorkeur of online. Voor het interview begint, worden een aantal voorwaarden en rechten nog een keer verteld. Er is altijd ruimte voor vragen. We vragen je naar enkele kenmerken, zoals je leeftijd, etniciteit, hoeveel kinderen je hebt en hoe je bent bevallen. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat deze kenmerken (zoals etniciteit) van invloed op de verwachtingen en ervaringen met de zorg kunnen zijn. Verder willen wij een zo divers mogelijke groep deelnemers spreken. Daarom gebruiken wij deze informatie om deelnemers te selecteren. Als we al veel vrouwen met dezelfde kenmerken als jezelf geïnterviewd hebben, kan het zijn dat je niet geselecteerd wordt voor het interview. Als je wel wordt geselecteerd voor het interview, zal deze worden opgenomen.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De EXPECT studie zal eind 2024 van start gaan.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.
Je kunt contact opnemen via: l.titulaer@amsterdamumc.nl