Lopend Onderzoek

De zorg bij een ongewenste zwangerschap

Aanmelden voor dit onderzoek

Wat onderzoeken we?

Het project (The IPC-UP study) gaat over de zorg die huisartsen en verloskundigen verlenen aan vrouwen met een ongewenste zwangerschap. We willen een goed beeld krijgen van de behoeften en ervaringen met zorg rondom een ongewenste zwangerschap, om zo deze zorg te verbeteren.

Wat is een ongewenste zwangerschap? 

Een zwangerschap kan gezien worden als ongewenst wanneer er geen wens was om (meer) kinderen te krijgen. Maar, of een zwangerschap (on)gewenst is kan veranderen in de loop van de zwangerschap. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat voor een vrouw de zwangerschap gewenst is, maar voor de partner ongewenst.

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit project heeft als doel om de zorg van eerstelijnszorgverleners bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen te verbeteren. Dit wordt onderzocht door te achterhalen hoe vaak ongewenste zwangerschappen voorkomen en wat de risicogroepen zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke ervaringen en zorgbehoeften vrouwen met ongewenste zwangerschappen, partners en zorgverleners hebben.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Ongewenste zwangerschap kan invloed hebben op de gezondheidsuitkomsten van moeder en kind. In de praktijk zien eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen, verloskundigen, weinig vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hierdoor hebben zorgverleners mogelijk minder ervaring met het geven van voorlichting en (na)zorg aan deze groep zwangeren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden er gegevens van huisartsen en verloskundigen uit heel Nederland geanalyseerd, maar ook gaan we in gesprek met vrouwen die ervaring hebben met een ongewenste zwangerschap, hun partners, huisartsen en verloskundigen. Tot slot gaan we samen met alle betrokkenen onderzoeken hoe zorgverleners vrouwen met een ongewenste zwangerschap het beste kunnen ondersteunen.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met Fiom, Consortium ZeGNN, Zorgbelang Groningen en Sterk uit Armoede. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Danielle Jansen, dr. Jens Henrichs, dr. Sophie Bolt en promovenda Amke van Tintelen.

Wie kan er meedoen?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar verloskundigen en huisartsen die met ons in gesprek willen over het verlenen van zorg bij ongewenste zwangerschappen.

Ook zijn we op zoek naar vrouwen of mannen die ervaring hebben met een ongewenste zwangerschap.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Tijdens een interview praten we over jouw ervaringen met de zorg die je hebt gegeven of de zorg die je van de zorgverlener hebt gekregen. Het is één interview en duurt ongeveer een uur. Het interview vindt plaats op een plek waar jij dat prettig vindt. Dat kan bij jou thuis, of bij de onderzoeker op kantoor, of ergens anders.

In het voorjaar van 2022 zullen we beginnen met de interviews, en hier zullen we ongeveer een jaar mee bezig zijn.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is net begonnen en de voorbereidingen voor de interviews zijn in volle gang.

Wil je meedoen of meer informatie?

Wil je meedoen aan het onderzoek of meer informatie over de interviews? Vul dan dit formulier in, dan neemt onderzoeker Amke van Tintelen contact met je op. Voor andere vragen kun je contact opnemen met hoofdonderzoeker dr. Jens Henrichs (j.henrichs@amsterdamumc.nl)

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief IPC-UP en DOEN maart