Lopend Onderzoek

De effecten van het toedienen van oxytocine op de gezondheid van moeder en kind

 

Oxytocine wordt in de geboortezorg gebruikt voor het inleiden van een bevalling, het versterken van weeën en om het bloedverlies na de bevalling te beperken.
Onduidelijk is wat de effecten van het geven van oxytocine op de lange termijn zijn voor zowel moeder als voor het pasgeboren kind. Ook in de praktijk hebben vrouwen vragen over de meerwaarde van het gebruik van oxytocine en zijn zij bezorgd over eventuele bijwerkingen. In de afgelopen jaren zijn er studies verschenen die een mogelijke relatie beschrijven tussen oxytocinegebruik en onder andere angst, depressie en borstvoedingsduur. In dit onderzoek zal de literatuur over dit onderwerp systematisch in kaart gebracht worden.Daarnaast zal er binnen de Lifelines NEXT studie gekeken worden naar de effecten van het oxytocinegebruik op de gezondheid van moeder en kind. Lifelines NEXT is een groot onderzoek in Noord Nederland naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Het onderzoek is gestart in 2016. Naar schatting 1.500 zwangere vrouwen worden vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezondheid van moeder en kind in het eerste levensjaar. Naast informatie uit vragenlijsten worden er ook biomaterialen (zoals bloed, ontlasting en moedermelk) verzameld.We weten dat er verschillen zijn per land, regio en zorgverlener in de mate waarin oxytocine gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk. Nog meer informatie is nodig over hoe de beslissing tot het toedienen van oxytocine wordt genomen en wat de ervaringen van vrouwen zijn die oxytocine tijdens de baring hebben gekregen. Deze twee aspecten zullen in kaart gebracht worden onder andere door interviews met zorgverleners en vrouwen.

Doel

Doel van het project is het in kaart brengen van de relatie tussen het gebruik van oxytocine en de gezondheid van moeder en kind. Daarnaast is het doel om meer inzicht te geven in de verschillende argumenten die meespelen in de beslissing om oxytocine te geven en om de ervaringen van vrouwen met oxytocine tijdens de baring in beeld te brengen.

Relevantie

Van een interventie die veel wordt toegepast is het voor vrouwen en zorgverleners in de geboortezorg van belang te weten wat de effecten, ervaringen en bijwerkingen zijn. Deze kennis kunnen zij gebruiken bij het gezamenlijk maken van keuzes rondom de bevalling.

Projectgroep

Willemijn Warmink-Perdijk (UMCG, Amsterdam UMC, locatie VUmc, AVAG), Dr. Lilian Peters (UMCG, Amsterdam UMC, locatie VUmc, AVAG), dr. Ank de Jonge (Amsterdam UMC, locatie VUmc, AVAG), Prof. dr. Sicco Scherjon (UMCG).

willemijn.warminkperdijk@inholland.nl