Lopend Onderzoek

Jouw bevallingervaring voor een betere geboortezorg wereldwijd

Wat is de naam van het onderzoek?

Babies Born Better – Improving Childbirth Experiences

Wat onderzoeken we?

Babies Born Better is een langlopend project waarin de ervaringen van vrouwen die de afgelopen drie jaar zijn bevallen worden onderzocht.

Doel van het project is om een enorme databron te ontwikkelen ten behoeve van de verbetering van de geboortezorg over de hele wereld. Met deze informatie kan inzicht worden verkregen hoe, voor wie, en onder welke omstandigheden de best zorg geboden kan worden.

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het project is om een enorme databron te ontwikkelen ten behoeve van de verbetering van de geboortezorg over de hele wereld. Met deze informatie kan inzicht worden verkregen hoe, voor wie, en onder welke omstandigheden de best zorg geboden kan worden.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De uitkomsten kunnen onderzoekers laten zien wat vrouwen en mensen die bevallen vinden van geboortezorg in verschillende landen. Hiermee hopen we de geboortezorg te kunnen verbeteren in de toekomst.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst. Deze vragenlijst is inmiddels gesloten.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Er doen vele instituten uit de hele wereld mee. Het project wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit van Lancashire (UCLan School of community Health and Midwifery).                    

Hoe ver is het onderzoek nu?

De onderzoeksgegevens worden gebruikt voor onderzoekers wereldwijd.

De afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC gebruikt momenteel de data voor een artikel over geboortezorg tijden de Covid-19 pandemie. In dit artikel worden de ervaringen van bevallingen van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland tijdens de pandemie en vóór de pandemie met elkaar vergeleken.