Lopend Onderzoek

Veilige en persoonlijke zorg tijdens de coronapandemie

Geboortezorg tijdens de coronapandemie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Wat onderzoeken we?

Het ASPIRE-project onderzoekt wat tijdens de coronapandemie in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland het beste heeft gewerkt in de geboortezorg. Het doel is om te zorgen voor veilige en gepersonaliseerde zorg voor moeder, partner en baby, zowel tijdens als na een pandemie.

Wat is ASPIRE?

Achieving Safe and Personalised maternity care In Response to Epidemics.

Wat is het doel van het onderzoek?

De coronavirus pandemie heeft veel invloed gehad op de geboortezorg. Maatregelen om de uitbraak van het virus in te perken zoals het sluiten van onderwijsinstellingen, thuiswerken, het zoveel mogelijk inperken van sociale contacten en de maatregelen in de zorg hebben impact gehad op zowel de zwangere als de zorgverlener. De geboortezorg protocollen en richtlijnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) verschilden in aanpak. Door te kijken naar de verschillende aanpak in twee landen hopen we tot een optimaal organisatiemodel te komen voor de geboortezorg gedurende en na een pandemie.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de coronavirus aanpak binnen de geboortezorg van deze twee landen kan bijdragen aan betere geboortezorg in de toekomst, ook bij toekomstige epidemieën of andere rampen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit meerdere delen: we onderzoeken o.a. richtlijnen en nemen interviews af in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er een vragenlijstonderzoek voor vrouwen die tijdens de coronapandemie zijn bevallen.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Instituten: University of Central Lancashire – Midwifery Science Amsterdam UMC

Onderzoeksleider: Professor Soo Downe (UK)

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is gestart op 16 juni 2020. Er wordt geen nieuwe data meer verzameld in Nederland.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

De resultaten worden eind 2021 verwacht.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Prof. Soo Downe UK en prof.Ank de Jonge.

Twitter: @study_aspire

Instagram: @study_aspire
Website: https://www.aspire-covid19.com/