15 maart 2022. Volgens het onderzoek dat verloskundige en onderzoeker Bahareh Goodarzi heeft gedaan is het noodzakelijk om meerdere kenmerken mee te wegen bij het besluit om een bevalling in te leiden. Haar onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Birth.

Meer risico’s bij inleiden bevalling

Het inleiden, oftewel het kunstmatig opwekken, van een bevalling wordt voornamelijk uitgevoerd om babysterfte te voorkomen. Echter brengt het inleiden van bevallingen ook risico’s met zich mee. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er een relatie bestaat tussen het inleiden van bevallingen en overmatig bloedverlies, een negatieve bevallingservaring van de moeder, een minder goede hersenontwikkeling bij het kind en meer infecties bij het kind.

Onderzoek wijst uit: neem meerdere kenmerken mee

Het besluit om een bevalling in te leiden gebeurt nu op basis van één kenmerk van de zwangere vrouw of zwangerschap die het risico verhogen op babysterfte. Bijvoorbeeld leeftijd van de zwangere, de duur van de zwangerschap of migratieachtergrond. Uit het onderzoek van verloskundige B. Goodarzi van het Amsterdam UMC blijkt dat het risico op babysterfte verschilt als er naar meerdere kenmerken wordt gekeken. Om een juiste balans te vinden tussen de risico’s op babysterfte en de voordelen van het inleiden van een bevalling is het noodzakelijk meerdere kenmerken mee te wegen bij het besluit om de bevalling in te leiden. Zo worden onnodige inleidingen voorkomen en risico’s vermeden.

Over het onderzoek is een Engelstalig artikel geschreven:

Maternal characteristics as indications for routine induction of labor: A nationwide retrospective cohort study – Goodarzi – – Birth – Wiley Online Library