April 2021. De KNOV heeft een factsheet uitgebracht over het belang en betekenis van continuïteit van zorgverlener in de geboortezorg.

Wat is het?

Continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg houdt in dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Vanuit de gelijkwaardige relatie met een vrouw en gericht op haar behoeften en wensen, plant, coördineert en verleent een verloskundige de zorg en werkt deze op onderdelen samen met andere zorgverleners.

Waarom is het belangrijk?

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg veel positieve effecten heeft voor de vrouw en haar kind.

Lees hier de Factsheet ‘Continuїteit van zorgverlener in de geboortezorg‘ gepubliceerd op de website van de KNOV.

Bekijk hier de Infographic geboortezorg in Nederland een uitgave van Perined, december 2020.