Zeer gewaardeerde toehoorders,
(for English see below)

Wat een ongelofelijk mooie dag was het vrijdag. Er hebben meer dan 500 mensen meegedaan met het symposium en ongeveer 800 mensen hebben naar mijn oratie geluisterd. Ik heb al gehoord dat ook veel mensen die er niet bij konden zijn, willen terugkijken. De oratie staat inmiddels online en is hier terug te kijken, ook vind je daar de tekst in het Nederlands en Engels.

We hebben met recht gevierd dat we met elkaar de eerste leerstoel Verloskundige Wetenschap hebben gerealiseerd die bekleedt wordt door een Nederlandse verloskundige. Een feest voor ons allemaal! Verloskundigen, andere beroepsgroepen in de geboortezorg, onderzoekers, docenten, maar vooral voor vrouwen en hun gezinnen.

Heel veel dank aan allen die bijgedragen hebben aan deze dag. Ik kan onmogelijk iedereen persoonlijk bedanken. Heel veel dank voor alle lieve en mooie woorden via email, in het felicitatieboek, via social media, via telefoon. Ondanks de coronamaatregelen voelde ik dat er heel veel mensen aanwezig waren en het was een warm bad.

Dank voor bloemen, boeken en andere mooie cadeaus en voor alle giften die aan de stichting Awinbono zijn gegeven. Graag bedanken mensen van de stichting en uit Ghana jullie via dit filmpje. 

Het symposium is terug te kijken via onderstaande link:

Symposium

Debat

En nu gaan we met elkaar aan de slag om deze leerstoel tot een succes te maken. Ik zie ernaar uit!

 

Esteemed audience,

What a wonderful day it was last Friday! Almost 500 people attended the symposium and about 800 people listened to my inaugural lecture. I also heard that many people who could not attend want to look at it afterwards. The inaugural speech is online and can be viewed together with the English translation here, We have truly celebrated that we have realised this first chair in Midwifery Science together that is held by a Dutch midwife. A celebration for all of us! Midwives, other professional groups in maternity care, researchers, lecturers, but first and foremost for women and their families.

Many thanks to everybody who has contributed to this day. It is impossible to thank everybody in person. Many thanks for all the kind and beautiful words via email, the online book, via social media, and via telephone. In spite of the Covid restrictions, I felt that many people were present and I felt your warm support.

Thank you for the flowers, books and other beautiful presents and for all the gifts to the Awinbono foundation. People from this foundation and in Ghana would like to say many thanks via this small video

 

The symposium can be viewed via the link below.

Symposium

Debat

 

And now, we will start working together to make this chair successful. I look forward to it!

cid:image008.jpg@01D6F4B0.7C9CF190