9 juni 2023. De VOICE studie start met het tweede deel van haar onderzoek, de ‘Community of Practice’. Deze groep bestaat uit 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg (4 verloskundig samenwerkingsverbanden en   2 integrale geboortezorgorganisaties). Cliënten, zorgverleners, managers en bestuursleden uit de samenwerkingsverbanden worden geïnterviewd over hun ervaringen met de organisatie van geboortezorg in hun regio. Verder bestaat dit deel van de studie uit vragenlijsten, een netwerkanalyse, observaties en focusgroepen in de 6 regio’s. Met de uitkomsten van dit onderdeel willen de onderzoekers weten hoe de geboortezorg in de regio’s georganiseerd is. Welke mechanismen spelen mee en hoe verklaart dit het functioneren van integrale samenwerking?

Samenwerken is mensenwerk

Sinds maart 2023 werkt promovenda Jolanda Liebregts samen met Galina van der Weert, promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de Community of Practice. Het onderzoek van Galina richt zich op governance (alle processen van coördinatie, aansturing en afspraken) en samenwerking in netwerkorganisaties. Galina:

“Tijdens mijn onderzoek bleek dat er tussen de organisatorische structuren door, allerlei sociale processen spelen die ook van invloed zijn op de samenwerking in een netwerk. Samenwerken is toch mensenwerk”.

Voor de Community of Practice een waardevolle samenkomst van expertises; Jolanda heeft praktische ervaring als verloskundige, bestuurder van een VSV en strategisch adviseur in organisatie van geboortezorg, en Galina is ervaren organisatiewetenschapper. De combinatie van deze velden van expertise helpt enorm om de belangrijke vraagstukken rondom samenwerking en organisatie van de geboortezorg te beantwoorden.

Over de VOICE studie

In maart 2022 is Jolanda Liebregts, promovenda bij de Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, gestart met de VOICE studie. Organisatie van (integrale) geboortezorg is een belangrijk agendapunt voor alle partijen in de geboortezorg. Hoewel we al veel weten over samenwerking en hoe dit te organiseren, blijkt toch dat samenwerking niet altijd vanzelf gaat en steeds weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Het eerste onderdeel is in volle gang. Dit is een literatuur onderzoek naar welke elementen van organisatie van integrale geboortezorg verband hebben met de uitkomsten van zorg voor moeder en kind, ervaringen van cliënten en zorgverleners, zorgprocessen en zorgkosten. De VOICE studie is een langlopend onderzoek van vier jaar. De eerste voorzichtige resultaten worden in de zomer van 2024 verwacht.