Wie kan er meedoen aan de VOICE studie?

De ‘Community of Practice’ is inmiddels samengesteld. Dit is een diverse groep waarin zowel VSV’s als IGO’s, regio’s met meer of minder ziekenhuizen, in stedelijke en plattelandsregio’s, met meer of minder kwetsbare zwangeren vertegenwoordigd zijn.

Vrouwen (en partners) die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of maximaal 6 weken geleden bevallen zijn worden via de zorgverleners in hun VSV/IGO gevraagd deel te nemen aan vragenlijsten, interviews en/of focusgroepen. Hierbij nodigen we ook juist vrouwen en partners in kwetsbare situaties uit.