3 juli 2020. Er zijn de laatste jaren steeds meer geluiden over respectloze en onprettige ervaringen in en rondom de geboortezorg. De actie #genoeggezwegen in 2016, waarbij vrouwen werden opgeroepen hun negatieve ervaringen te delen, leverde duizenden reacties op. Dit leidde tot veel vragen van vrouwen omtrent de kwaliteit van zorg tijdens zwangerschap en geboorte en de rechten die zij hierin hebben. Tot op heden is hier niet tot nauwelijks onderzoek naar gedaan in Nederland. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat vrouwen te maken krijgen met respectloze zorg tijdens zwangerschap en geboorte en welke factoren hier een rol in spelen.

Onderzoeksopzet

De studie wordt uitgevoerd met het gebruik van verschillende onderzoeksmethodes, waaronder een social media content analysis rondom de #genoeggezwegen, vragenlijst onderzoek en interviewonderzoek.

Tijdspad

De studie is gestart op 1 januari 2018 en heeft een te verwachten looptijd van 4 jaar.

Promotor:

Ank de Jonge en Elselijn Kingma

Copromotoren:

Corine Verhoeven

Martine Hollander

PhD student:

Marit van der Pijl

Contact:

m.vanderpijl@amsterdamumc.nl

Eerste publicatie

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233114