Nou, ik denk wel de keuze moment “wel of niet de combinatietest doen.” Waarbij ik wel ook het idee heb dat we daar bij de eerste eigenlijk al dusdanig lang over stilgestaan hebben, dat die ook toen eigenlijk veel meer echt nog als een keus voelde en dat hij nu eigenlijk meer logisch voelde.

We hebben dat bij de eerste gekozen om dat wel te doen. En uiteindelijk ook bij de tweede, nu bij de derde ook weer. Dus het voelde ook veel logischer. En ik denk wel, een verschil nu deze keer nog daarbij, …hè, want ik merk, ik heb niet gekozen voor de combinatietest vanuit het idee van: nou, als dan zou blijken dat het een afwijking zou hebben, dan zou ik ook meteen overgaan tot abortus. Maar wel vanuit het idee: ik zou het willen weten om ergens nog het gevoel te hebben dat ik invloed kan hebben. Dat ik ofwel geïnformeerd ben van tevoren, of dat ik in elk geval nog een besluit zou kunnen nemen, even los van wat de uitkomst van dat besluit is. En dat ik er niet door word overvallen op het moment dat het kindje geboren is en dan denk: oh ja, maar misschien had ik dit eigenlijk wel willen weten. Dus we waren ook helemaal nog niet zo ver dat we een beeld hadden van: en wat dan als die uitslag niet goed is? Wat betekent dat dan, hè? Wel dat we wisten, ja, als je dit doet, dan moet je wel ook bereid zijn om daar mogelijk consequenties aan te verbinden in welke vorm dan ook. Want anders dan moet je het niet onderzoeken. Maar ik had nog niet zo’n beeld van: hoe daar dan verder mee om te gaan. Maar wel heel, heel sterk de behoefte om het te weten zodat we er iets mee zouden kunnen doen als we dat zouden willen. En ik merkte wel dat die hier, in die zin eigenlijk nog makkelijker was omdat ik dacht: nou, het gaat nu niet meer alleen over ons tweeën, of bij de tweede over ons tweeën en, en een ander kind. Maar er zijn er nu ook gewoon al twee. En, nou, dat vind ik ook wel heel belangrijk om dat mee te nemen in zulk soort afwegingen, want op het moment dat er wel zou blijken dat er iets zou zijn en je zou misschien een, een zwaar gehandicapt kindje krijgen, dan heeft dat ook gewoon heel erg effect op het leven van de twee die er al zijn. En dat vond ik wel heel belangrijk om dat daarin ook goed mee te kunnen nemen. Ook wetende dat je natuurlijk dingen nooit kan uitsluiten, hè. Dus ik bedoel, je kan zo’n test doen en dan nog kan er ook tijdens een bevalling iets gebeuren waardoor het anders loopt dan je, dan je gehoopt of verwacht had.

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen