Lopend Onderzoek

WAAG studie Corona

De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun gezinnen. Zij willen vrouwen niet besmetten als ze zelf onbewust drager zijn van het virus en ze willen ook niet besmet worden en daarmee een besmettingsbron vormen voor andere vrouwen.

Er wordt op creatieve wijze gezocht naar manieren om goede kwaliteit van zorg te blijven geven, bijvoorbeeld door contact via telefoon (al dan niet via beeldbellen), door het maken van webinars en door ‘raamvisites’ zonder fysiek contact. Het is een uitdaging voor zorgverleners om het persoonlijk contact met vrouwen te verminderen en hen toch het gevoel te geven dat ze met vragen en onzekerheden bij hen terecht kunnen en in veilige handen zijn. Bij aanvang van de epidemie in Nederland volgden vrijwel dagelijks aanpassingen in de protocollen, waarbij de cliënt niet of nauwelijks betrokken is. Het is te verwachten dat deze veranderingen stress en onzekerheid teweeg brengen bij zwangere en pas bevallen vrouwen, hun partners, zorgverleners en andere stakeholders. Aan de andere kant is de crisis ook een katalysator voor het ontstaan van innovaties in de geboortezorg. Zo heeft e-health een enorme vlucht genomen en is de samenwerking tussen verschillende zorgverleners in regio’s verstevigd om gezamenlijk de crisis het hoofd te bieden. Sommige van deze innovaties kunnen ook waardevol zijn buiten crisistijd.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen deze hier worden gepubliceerd.