Lopend Onderzoek

Verloskunde en #metoo: seksueel geweld in de voorgeschiedenis

Ten minste 1 op de 5 Nederlandse zwangeren heeft te maken gehad met seksueel geweld. Sommigen worden hier zelfs rondom de zwangerschap slachtoffer van. Kwalitatief onderzoek laat zien dat vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt behoefte hebben aan geïndividualiseerde zorg die de specifieke kwetsbaarheden van de vrouw beschermt. Tot op heden is er echter geen onderzoek gedaan naar hoe verloskundig zorgverleners in de praktijk omgaan met dit onderwerp.

In dit onderzoekstraject wordt de kennis, houding en praktijk van verloskundig zorgverleners rondom vrouwen met seksueel geweld in de voorgeschiedenis onderzocht. Getracht wordt ‘best practice‘ zorg te formuleren die recht doet aan de individuele ervaringen en behoeften van vrouwen met seksueel geweld in de voorgeschiedenis.