Lopend Onderzoek

Training en onderwijs in autonomie ondersteunende prenatale consulten

Wat onderzoeken we?

We willen met dit onderzoek  inzicht krijgen in de manier waarop de verloskundige of gynaecoloog tijdens prenatale consulten de autonomie van de zwangere vrouw ondersteunt, Zijn er verschillen met wat wij uit de literatuur weten over‘autonomy support’?

Wat is autonomy support?

Autonomy support is een manier van begeleiden waarbij je tegemoet komt aan de drie psychologische basisbehoefte van een mens: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer je hieraan in de begeleiding tegemoet komt kan een mens meer autonoom/ zelfstandig beslissingen nemen bijvoorbeeld ten aanzien van zijn gezondheid.

Wat zijn prenatale consulten? Tijdens de zwangerschap heeft een zwangere vrouw periodiek contact met haar verloskundige of gynaecoloog deze contacten worden prenatale controles of prenatale consulten genoemd.

Wat is het doel van het onderzoek?

De zwangere vrouw wordt tijdens haar zwangerschap met steeds meer keuzes geconfronteerd. Het is belangrijk dat zij deze keuzes zelfstandig in vrijheid kan maken omdat zij daar dan achteraf meer tevreden over is en omdat het dan makkelijker is je aan de daarbij behorende afspraken te houden (therapietrouw). Uit onderzoek weten wij dat verloskundigen en gynaecologen vrouwen goed kunnen informeren over de verschillende keuzemogelijkheden maar ook dat de ondersteuning bij het maken van een keuze nog beter kan. Door eerst goed in de praktijk te kijken naar manier waarop de autonomie van vrouwen wordt ondersteunt en deze bevindingen te vergelijken met de literatuur willen wij het onderwijs in autonomie support versterken. Door vanuit de praktijk het onderwijs aan te passen willen wij de ondersteuning van zwangere vrouwen bij het zelfstandig maken van keuzes verbeteren.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het onderwijs in autonomie ondersteunende consultvoering (in de verloskunde) worden verbeterd. Autonomie support helpt zwangere meer zelfstandig keuzes te maken ten aanzien van hun zwangerschap en bevalling.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Allereerst is er een realist review  uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op autonomy support tijdens consulten.

Vervolgens zijn 21 verloskundig professionals (verloskundigen en gynaecologen) tijdens meer dan 100 consulten in verschillende settingen (ziekenhuizen en praktijken door heel Nederland) geobserveerd. Van deze consulten zijn ook audio-opnames gemaakt. Deze consulten worden, op dit moment, zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Research in Education, faculteit geneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam i.s.m. de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De onderzoeksleider is Joyce Kors.

Wie kan er meedoen?

De dataverzameling is inmiddels afgerond. Meer dan 100 zwangere vrouwen  en 21 professionals hebben meegewerkt aan dit onderzoek! Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De consulten worden, op dit moment, zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Uit een eerste literatuuronderzoek is gebleken dat verschillende aspecten kunnen bijdragen aan het ondersteunen van de autonomie tijdens consulten in de spreekkamer. Hierbij zijn het opbouwen van relaties, het nemen van tijd en het verkennen van de behoeften van patiënten de belangrijkste. De onderzoekers hebben hierover een Engelstalig artikel geschreven: Factors influencing autonomy supportive consultation: A realist review.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met onderzoeker Joyce Kors via j.kors@amsterdamumc.nl.