Lopend Onderzoek

Helpt behandeling bij licht verhoogde suikerwaarde om zwangerschapsproblemen te voorkomen?

Wat onderzoeken we?

De TANGO-DM studie onderzoekt of de behandeling bij vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde helpt om zwangerschapsproblemen te voorkomen.

Wat is zwangerschapssuikerziekte?

Tijdens de zwangerschap gaan bij sommige vrouwen de suikerspiegels in het bloed sterk omhoog. Dit heet zwangerschapssuikerziekte. We weten dat vrouwen met bijvoorbeeld een familielid met ouderdomssuikerziekte (ouderdomsdiabetes of Type 2 diabetes) of vrouwen met overgewicht, een grotere kans hebben om in de zwangerschap hoge suikerspiegels te krijgen. Daarom wordt onder andere bij deze vrouwen een suikertest aangeboden. Bij vrouwen met zwangerschapssuikerziekte treden vaker ongewenste gevolgen op dan bij vrouwen zonder zwangerschapssuikerziekte. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: een kind met een hoog geboortegewicht of andere problemen bij de bevalling.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is of de behandeling bij vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde helpt om zwangerschapsproblemen te voorkomen. We willen bijvoorbeeld weten of er door deze behandeling minder vaak baby’s met een hoog geboortegewicht worden geboren, of er minder keizersnedes voorkomen of andere problemen tijdens de bevalling. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe zwangeren deze behandeling vinden. Ook wordt uitgerekend welke extra kosten deze behandeling met zich meebrengt of juist bespaart.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Zwangeren met een licht verhoogde suikerwaarde worden in sommige ziekenhuizen in Nederland behandeld, maar in de meeste niet. Omdat bij deze vrouwen de kans op ongewenste gevolgen in de zwangerschap of bij de bevalling laag is. Toch is die kans bij hen wel iets hoger dan bij zwangeren die helemaal geen verhoogde suikerwaarde in het bloed hebben. Daarom zijn er nu nieuwe afspraken gemaakt tussen artsen. In die afspraken staat dat zwangere vrouwen met licht verhoogde suikerwaarden óók behandeld gaan worden. Of deze behandeling ook echt nuttig is, weten we nog niet. Daarvoor is dit onderzoek.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Zwangere vrouwen worden willekeurig ingedeeld in twee groepen. Een groep die de behandeling voor zwangerschapssuiker krijgt en een groep die de gebruikelijk zorg krijgt van de verloskundige of gynaecoloog. De behandelgroep wordt behandeld met voedingsadviezen, bloedsuikercontroles en zo nodig bloedsuikerverlagende medicatie.

Na afloop van het onderzoek worden beide groepen met elkaar vergeleken (vrouwen die loten voor normale zorg en vrouwen die loten voor behandeling). Hierbij kijken we onder andere naar het verloop van de zwangerschap, de bevalling, het geboortegewicht van je baby en hoe tevreden je bent geweest met uw behandeling.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek is opgezet door het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Consortium 2.0, het MRNN (Midwifery Research Network) en het Childbirth Network. De hoofdonderzoekers zijn Rebecca Painter (AMC) en Bas van Rijn (Erasmus MC).

Andere betrokken onderzoekers zijn Doortje Rademaker (arts/onderzoeker, TANGO-DM), Esteriek de Miranda (verloskundige/onderzoeker, MRNN), Corine Verhoeven (verloskundige/onderzoeker Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC locatie VUmc, Childbirth Network).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken in Nederland.

Wie kan er meedoen?

Vrouwen tot 32 weken zwangerschap die volgens de suikertest licht verhoogde bloedsuikers hebben kunnen deelnemen. Om de vragenlijsten goed te kunnen invullen moet je Nederlands of Engels kunnen lezen.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Als je mee wilt doen aan dit onderzoek dan wordt er geloot. De loting bepaalt in welke groep je komt. Jij of je zorgverlener kunnen niet kiezen. De helft van de deelnemende vrouwen zal de behandeling krijgen voor zwangerschapssuikerziekte en de andere helft krijgt de normale zorg.

Alle vrouwen vragen we om drie keer een vragenlijst in te vullen. Eén bij de start van het onderzoek, één in het laatste deel van de zwangerschap en één nadat je bent bevallen. Het invullen van een vragenlijst duurt 10 tot 35 minuten per keer. Die kun je vanuit je eigen huis op een tijdstip dat jou uitkomt invullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe het met je gaat en hoe tevreden je bent met je behandeling.

Vrouwen in de behandelgroep gaan minimaal één keer naar de diëtist. In deze groep meten de vrouwen tijdens de behandeling voor zwangerschapssuikerziekte zelf hun bloedsuikers door middel van vingerprikjes en houden dit bij in een dagboekje.

Deelname aan dit onderzoek verandert niet iets aan de manier waarop je gaat bevallen, maar als je loot voor deze groep kan dit wel uitmaken voor de plaats (vaker in het ziekenhuis, minder vaak thuis) en de begeleiding tijdens de bevalling (vaker bij de gynaecoloog, minder vaak bij de verloskundige).

Hoe ver is het onderzoek nu?

Om het effect van behandeling bij deze groep te kunnen beoordelen zijn 2520 zwangeren nodig. We verwachten in januari 2023 voldoende zwangeren te hebben voor ons onderzoek.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Als we het onderzoek afronden in januari 2023, verwachten een halfjaar later alle resultaten binnen te hebben en de resultaten te kunnen delen.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor aanvullende informatie over het onderzoek kun terecht bij arts-onderzoeker Doortje Rademaker (AMC/UMCU) via tango-DM@zorgevaluatie.nl of kijk op de website van TANGO-DM. Hierop staat een leuke video over het onderzoek.

Wil je meedoen?

Meedoen kan als je een suikertest hebt gehad waaruit blijkt dat je licht verhoogde bloedsuikers hebt. Wanneer dit zo is kan je bij je verloskundige of gynaecoloog navragen of je in aanmerking komt voor het onderzoek.

 

DISCLAIMER

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Voordat je beslist of je mee wil doen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers om uitleg als je vragen hebt. Als je niet mee wil doen, heeft dat geen gevolgen voor jouw behandeling en zorg door de verloskundige of gynaecoloog.