Lopend Onderzoek

Onderzoek naar bekkenbodemklachten tijdens en na de zwangerschap

Waar staat de afkorting MOTHER voor?

MOTHER staat voor Maternal pelvic flOor healTH and ExpeRience. In het Nederlands betekent het: Bekkenbodemgezondheid, zorg en ervaringen van moeders.

Wat onderzoeken we?

De MOTHER studie bestaat uit twee onderzoeken.

MOTHER Studie  1: Ervaringen met verloskundige zorg voor de bekkenbodem

In Studie 1 bekijken we wat de verwachtingen en ervaringen zijn van vrouwen met de zorg voor de bekkenbodem tijdens en na de zwangerschap. De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden die de onderkant van uw bekken afsluiten. Op de bekkenbodem liggen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm. Wanneer de bekkenbodem goed werkt, kun je urine en ontlasting ophouden en laten gaan wanneer dat nodig is en draagt het bij aan een bevredigend seksleven. Wanneer de bekkenbodem niet goed werkt, kan dit zorgen voor verschillende problemen, zoals pijn, ongewild urineverlies of verlies van ontlasting, verzakking van de blaas of baarmoeder en/of seksuele problemen. Veel mensen ervaren dit soort problemen na de geboorte van een kind. Om goed inzicht te krijgen in welke behoeftes vrouwen hebben en of de zorg die zij gekregen hebben goed aansluit bij deze behoeftes, doen wij onderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van pas bevallen vrouwen met betrekking tot zorg voor de bekkenbodem. Dit doen we door middel van interviews.

MOTHER Studie  2: De bevalling en bekkenbodemklachten

In Studie 2 bekijken we wat het effect is van de bevalling op bekkenbodemproblemen na de bevalling. Om goed inzicht te krijgen in hoe zorgverleners deze problemen kunnen helpen voorkomen, doen wij onderzoek naar de zorg tijdens de bevalling en de klachten die vrouwen na de bevalling ervaren. We onderzoeken wat er gebeurd is tijdens de bevalling en welke zorg er verleend is, door de verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) te vragen verschillende gegevens over de bevalling met ons te delen. Daarnaast vragen we vrouwen een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over bekkenbodemproblemen, algemene gezondheid, kwaliteit van leven en psychische gezondheid.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Veel vrouwen krijgen in de loop van hun leven te maken met bekkenbodemproblemen. Deze problemen ontstaan vaak rondom zwangerschap en geboorte. Helaas is er nog weinig bekend over hoe deze problemen te kunnen voorkomen. Daarnaast lijkt de zorg die rondom de zwangerschap en geboorte wordt verleend, niet altijd te richten op bekkenbodemproblemen. Hierdoor is het mogelijk dat vrouwen niet goed weten welke klachten wel of niet normaal zijn en niet goed weten bij wie zij met hun klachten terecht kunnen.

Er is in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar hoeveel vrouwen bekkenbodemproblemen ervaren na de zwangerschap en hoe zij de zorg ervaren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

MOTHER Studie 1

Door vrouwen te interviewen zullen we onderzoeken welke behoeftes vrouwen hebben ten aanzien van de zorg voor bekkenbodemproblemen tijdens en na de zwangerschap. Ook zullen we onderzoeken welke ervaringen vrouwen hebben met deze zorg. Zo kunnen wij onderzoeken of de zorg die zij gekregen hebben goed aansluit bij de behoeftes.

MOTHER Studie 2

Vrouwen die deelnemen krijgen tijdens en na de zwangerschap per e-mail vragenlijsten toegestuurd. De zorgverlener die tijdens de bevalling aanwezig was zal ook een vragenlijst invullen. Zo kunnen wij onderzoeken hoe de klachten waren voor en na de bevalling en of er een relatie bestaat met wat er tijdens de bevalling is gebeurd.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

De MOTHER studie is opgezet door onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.

Wie kan er meedoen?

MOTHER Studie 1

Alle vrouwen (ouder dan 16 jaar) die in de afgelopen drie jaar bevallen zijn en in Nederland verloskundige zorg kregen, kunnen mee doen aan dit onderzoek.

MOTHER studie 2

Vrouwen (ouder dan 16 jaar) die zwanger zijn en onder controle zijn bij een verloskundige van een deelnemende praktijk kunnen mee doen aan dit onderzoek. Vrouwen met aandoeningen die de functie van hun bekkenbodem kunnen beïnvloeden (Lichen sclerose of Ehlers Danhlos) of die eerdere operaties hebben gehad aan de bekkenbodem, kunnen niet mee doen.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

MOTHER Studie 1

Doe je mee met het onderzoek? Dan vragen wij je deel te nemen aan een interview van ongeveer 45 minuten. Dit kan bij je thuis, op een andere rustige plek naar voorkeur of online. Voor het interview begint, worden een aantal voorwaarden en rechten nog een keer verteld. Er is altijd ruimte voor vragen. We vragen je naar enkele kenmerken, zoals je leeftijd, etniciteit, hoeveel kinderen je hebt en hoe je bent bevallen. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat deze kenmerken (zoals etniciteit) van invloed op de verwachtingen en ervaringen met de zorg kunnen zijn.  Verder willen wij een zo divers mogelijke groep deelnemers spreken. Daarom gebruiken wij deze informatie om deelnemers te selecteren. Als we al veel vrouwen met dezelfde kenmerken als jou geïnterviewd hebben, kan het zijn dat je niet geselecteerd wordt voor het interview. Als je wel wordt geselecteerd voor het interview, zal deze worden opgenomen.

MOTHER studie 2

Doet je samen met jouw verloskundigenpraktijk mee met het onderzoek? Dan vragen wij je tijdens en na de zwangerschap vijf vragenlijsten in te vullen. De eerste vragenlijst zal tijdens de zwangerschap gestuurd worden, de tweede vragenlijst rond 6 weken na de bevalling, de derde rond 6 maanden na de bevalling, de vierde rond 1 jaar na de bevalling en de laatste rond 5 jaar na de bevalling. We vragen je om een paar kenmerken, zoals je leeftijd, etniciteit, lengte en gewicht. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat deze kenmerken (zoals etniciteit) mogelijk van invloed zijn op de functie van je bekkenbodem, als ook de zorg die je hebt gekregen. Daarnaast stellen we vragen over je gezondheid voor en tijdens de zwangerschap en vragen over de functie van uw bekkenbodem. Daarbij moet je denken aan vragen over ongewenst urineverlies, pijn en seksualiteit.

Aan jouw verloskundig zorgverlener vragen wij gegevens over hoe de bevalling precies verlopen is. Deze gegevens gaan bijvoorbeeld over hoe lang de bevalling geduurd heeft, of je vaginaal of met een keizersnede bent bevallen, in welke houding je bent bevallen en of jouw zorgverlener bepaalde handelingen wel of niet heeft verricht tijdens het persen.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De MOTHER studie zal eind 2023 van start gaan.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De coördinerend onderzoeker is Linde Titulaer, onderzoeker en verloskundige.
Je kunt contact opnemen via: mother@amsterdamumc.nl