Lopend Onderzoek

Hoe zorgen we voor meer continuïteit binnen de verloskundige zorg?

Aanmelden voor dit onderzoek

Waar staat de afkorting COMIC voor?

COMIC staat voor: COntinuity of MIdwifery Care.

Wat onderzoeken we?

Met de COMIC studie willen we mogelijkheden onderzoeken waarbij een vrouw (en haar partner) tijdens de hele zwangerschap, bevalling en kraamperiode zoveel mogelijk continuïteit van zorgverlener krijgt.

Wat is continuïteit van zorgverlener?

Continuïteit van zorgverlener in de geboortezorg houdt in dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Wat is het doel van het onderzoek?

Vanuit meerdere onderzoeken weten we dat continuïteit van zorg leidt tot betere uitkomsten voor moeder en kind, een grotere tevredenheid onder vrouwen en daarnaast meer werkplezier onder verloskundigen. Helaas is er in de huidige Nederlandse situatie lang niet altijd sprake van continuïteit. Het doel van de COMIC studie is ontdekken welke factoren bij kunnen dragen aan continuïteit in de geboortezorg en welke factoren hierin belemmerend kunnen werken. Door te onderzoeken wat belangrijk is voor zowel zorgverlener als cliënt, kunnen we verloskundige zorgverleners helpen de geboortezorg te verbeteren.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In Nederland bestaan er binnen verschillende regio’s initiatieven die moeten leiden tot meer continuïteit in de geboortezorg. Helaas lukt het niet altijd om deze initiatieven goed uit te voeren en wordt niet altijd het beoogde doel behaald. Met de COMIC studie willen we onderzoeken welke aspecten bij kunnen dragen aan het succesvol maken van deze initiatieven en welke factoren tegen kunnen werken. Met deze informatie kunnen andere zorgverleners in andere regio’s worden geholpen om soortgelijke initiatieven op een succesvolle manier op te zetten. Op deze manier hopen we dat steeds meer zwangere vrouwen continuïteit van zorg kunnen krijgen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een documentanalyse, interviews onder verschillende verloskundige zorgverleners en focusgroepen met cliënten. Met de gevonden resultaten zal er een best practice meeting worden georganiseerd, om op die manier te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. Wij doen onderzoek om de zorg voor zwangere vrouwen en hun kinderen te verbeteren. De hoofdonderzoekers zijn Ank de Jonge en Renate Simmelink.

Wie kan er meedoen?

Heb je tijdens de zwangerschap of bevalling verloskundige zorg gehad van een praktijk die werkt met kleinere teams? Of ben je begeleid door je eigen verloskundige terwijl er sprake was van suikerziekte in de zwangerschap? Of heeft je eigen verloskundige je begeleid nadat de bevalling werd ingeleid met behulp van een ballonkatheter? Dan kan je meedoen aan de COMIC studie. Voorwaarde daarbij is wel dat de bevalling niet langer dan drie jaar geleden plaats heeft gevonden.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Vrouwen die mee willen doen aan de COMIC studie, worden gevraagd eenmalig deel te nemen aan een (online) focusgroep. Zo’n groep bestaat uit ongeveer zes vrouwen die recentelijk bevallen zijn. De onderzoeker zal vragen stellen over hoe de verloskundige zorg is ervaren, waarbij iedereen op elkaar mag reageren. De schatting is dat het in totaal 60 tot 90 minuten in beslag zal nemen. De datum en tijd hiervoor zullen in overleg worden bepaald.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is juni 2022 gestart. We worden in de werving bijgestaan door 24baby.nl. We hopen in het najaar van 2022 voldoende deelnemers te hebben.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek heeft nog geen resultaten. We verwachten december 2022 de resultaten te hebben en een artikel hierover te publiceren. Natuurlijk informeren we alle deelnemers over de resultaten.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De onderzoeker en contactpersoon voor de COMIC studie is Renate Simmelink. Je kunt haar vragen stellen over deelname aan het onderzoek, of vragen over het onderzoek zelf. Ze is te bereiken via e-mail r.simmelink@amsterdamumc.nl.

Wil je meedoen?

Indien je mee wilt doen aan de COMIC studie, kan je contact opnemen met het onderzoeksteam: coördinator Marieke Smith op m.smith1@amsterdamumc.nl of onderzoeker Renate Simmelink op r.simmelink@amsterdamumc.nl.

Doe mee aan het onderzoek