Lopend Onderzoek

Hoe zorgen we voor meer continuïteit binnen de verloskundige zorg?

Waar staat de afkorting COMIC voor?

COMIC staat voor: COntinuity of MIdwifery Care.

Wat onderzoeken we?

Met de COMIC studie willen we mogelijkheden onderzoeken waarbij een vrouw (en haar partner) tijdens de hele zwangerschap, bevalling en kraamperiode zoveel mogelijk continuïteit van zorgverlener krijgt.

Wat is continuïteit van zorgverlener?

Continuïteit van zorgverlener in de geboortezorg houdt in dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Wat is het doel van het onderzoek?

Vanuit meerdere onderzoeken weten we dat continuïteit van zorg leidt tot betere uitkomsten voor moeder en kind, een grotere tevredenheid onder vrouwen en daarnaast meer werkplezier onder verloskundigen. Helaas is er in de huidige Nederlandse situatie lang niet altijd sprake van continuïteit. Het doel van de COMIC studie is ontdekken welke factoren bij kunnen dragen aan continuïteit in de geboortezorg en welke factoren hierin belemmerend kunnen werken. Door te onderzoeken wat belangrijk is voor zowel zorgverlener als cliënt, kunnen we verloskundige zorgverleners helpen de geboortezorg te verbeteren.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In Nederland bestaan er binnen verschillende regio’s initiatieven die moeten leiden tot meer continuïteit in de geboortezorg. Helaas lukt het niet altijd om deze initiatieven goed uit te voeren en wordt niet altijd het beoogde doel behaald. Met de COMIC studie willen we onderzoeken welke aspecten bij kunnen dragen aan het succesvol maken van deze initiatieven en welke factoren tegen kunnen werken. Met deze informatie kunnen andere zorgverleners in andere regio’s worden geholpen om soortgelijke initiatieven op een succesvolle manier op te zetten. Op deze manier hopen we dat steeds meer zwangere vrouwen continuïteit van zorg kunnen krijgen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat onder andere uit documentanalyse, interviews onder verschillende verloskundige zorgverleners en focusgroepen met cliënten.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. Wij doen onderzoek om de zorg voor zwangere vrouwen en hun kinderen te verbeteren. De hoofdonderzoekers zijn Ank de Jonge en Renate Simmelink.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is juni 2022 gestart. Binnen het onderzoek wisselen het verzamelen van gegevens en het analyseren elkaar steeds af.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek heeft nog geen resultaten. We verwachten in de loop van 2024 de eerste resultaten te hebben en een artikel hierover te publiceren. Natuurlijk informeren we alle deelnemers over de resultaten.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De onderzoeker en contactpersoon voor de COMIC studie is Renate Simmelink. Je kunt haar vragen stellen over deelname aan het onderzoek, of vragen over het onderzoek zelf. Ze is te bereiken via e-mail r.simmelink@amsterdamumc.nl.