Lopend Onderzoek

Hoe heb jij de geboorte van jouw kind(eren) ervaren?

Wat is de naam van de studie?

De BESt studie: Birth Experience Study.

Wat onderzoeken we?

In het onderzoek wordt onderzocht welke positieve en/of negatieve ervaringen zwangeren hebben ervaren tijdens de bevalling. Tevens wordt onderzocht welke invloed geboorte interventies (zoals inleiden, keizersnede) hebben op deze ervaringen.

Wat is een geboorte interventie?

Een geboorte interventie is een medische handeling die ingezet kan worden om de bevalling op te wekken, om weeën te versterken of om te helpen dat de baby wordt geboren (keizersnede).

Wat zijn valide vragenlijsten?

Valide vragenlijsten die zijn geëvalueerd dat zij de concepten goed kunnen meten met de gestelde vragen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over positieve en negatieve geboorte ervaringen, omdat deze ervaringen een impact maken op het leven van de vrouw en haar omgeving.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Als we meer weten over negatieve en positieve ervaren kunnen we bestaande geboortezorg en de zorg na de bevalling verbeteren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Deze bevat verschillende valide vragenlijsten die respect, autonomie, continuïteit van zorg, en de ervaren zorgverlening meten. Tevens bevat de vragenlijst items over achtergrond gegevens (o.a. leeftijd, etniciteit, inkomen), zwangerschap (complicaties), en bevalling (geboorte interventies).

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

Projectleider:  assistant professor dr. Lilian Peters (epidemioloog)

Andere betrokken onderzoekers van Verloskundige Wetenschap:

Assistant professor dr. Esther Feijen-de Jong (Verloskundige)

Assistant professor dr. Jens Henrichs (Psycholoog)

Dr. Catja Warmelink (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)

Dr. Caroline Geerts (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)

Wie kan er meedoen?

Als je in de afgelopen 5 jaar (na mei 2017) bent bevallen na een zwangerschap van minimaal 22 weken in Nederland mag je mee doen. Elke ervaring is belangrijk, zowel de positieve als de negatieve ervaringen. Mocht je een expat zijn (of een expat kennen), er is ook een Engelse versie van onze vragenlijst. Ook voor deze vragenlijst geldt dat je in de afgelopen 5 jaar in Nederland moet zijn bevallen om deel te kunnen nemen.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Van deelnemers wordt verwacht dat ze één vragenlijst van ongeveer 30 minuten invullen. Tevens verloten we onder de deelnemers een VVV-bon van €25.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is nog in de beginfase, je kan dus zeker nog meedoen en jouw ervaringen met ons delen.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Wij verwachten eind 2022 de eerste resultaten te hebben.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met het onderzoeksteam via beststudie@umcg.nl

Wil je meedoen?

Binnenkort verschijnt hier de link naar de vragenlijst.