Lopend Onderzoek

Hoe heb jij de geboorte van jouw kind(eren) ervaren?

Aanmelden voor dit onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in twee talen. Hier vind je dezelfde informatie over het onderzoek in het Engels of ga direct naar de Engelse vragenlijst.

Wat is de naam van de studie?

De BESt studie: Birth Experience Study.

Wat onderzoeken we?

In het onderzoek wordt onderzocht welke positieve en/of negatieve ervaringen zwangeren hebben ervaren tijdens de bevalling. Daarbij wordt ook gevraagd hoe het verloop van de baring is gegaan, is de baring bijvoorbeeld ingeleid en geëindigd in een keizersnede. De vragen uit de BEST-studie worden eveneens gesteld in studies in Australië, Zweden en Denemarken, zo kunnen we onderzoeken welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen deze landen.

Wat is een geboorte interventie?

Een geboorte interventie is een medische handeling die ingezet kan worden om de bevalling op te wekken, om weeën te versterken of om te helpen dat de baby wordt geboren (zoals een keizersnede).

Wat zijn valide vragenlijsten?

Valide vragenlijsten zijn geëvalueerde vragenlijsten. De vragen meten ook daadwerkelijk wat ze moeten meten.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken wat het verloop van de baring heeft op de impact van het leven van de vrouw en haar omgeving.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Als we de impact weten, dan kunnen we de geboortezorg verbeteren evenals de zorgverlening na de baring.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Deze bevat verschillende valide vragenlijsten die respect, autonomie, continuïteit van zorg, en de ervaren zorgverlening meten. Tevens bevat de vragenlijst items over achtergrond gegevens (o.a. leeftijd, etniciteit, inkomen), zwangerschap (complicaties), en bevalling (geboorte interventies).

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

Projectleider: assistant professor dr. Lilian Peters (epidemioloog)

Andere betrokken onderzoekers van Verloskundige Wetenschap:

  • Assistant professor dr. Esther Feijen-de Jong (Verloskundige)
  • Assistant professor dr. Jens Henrichs (Psycholoog)
  • Dr. Catja Warmelink (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)
  • Dr. Caroline Geerts (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)

Wie kan er meedoen?

Als je in de afgelopen 5 jaar (na mei 2017) bent bevallen na een zwangerschap van minimaal 22 weken in Nederland mag je mee doen. Elke ervaring is belangrijk, zowel de positieve als de negatieve ervaringen. Mocht je een expat zijn (of een expat kennen), er is ook een Engelse versie van onze vragenlijst. Ook voor deze vragenlijst geldt dat je in de afgelopen 5 jaar in Nederland moet zijn bevallen om deel te kunnen nemen.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Van deelnemers wordt verwacht dat ze één vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Tevens verloten we onder de deelnemers een VVV-bon van €25.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Je kan nu nog meedoen en jouw ervaringen met ons delen.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Wij verwachten eind 2022 de eerste resultaten te hebben.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met het onderzoeksteam via beststudie@umcg.nl

Wil je meedoen?

Klik hier direct naar de Nederlandse vragenlijst of de Engelse vragenlijst!