Lopend Onderzoek

Hoe heb jij de geboorte van jouw kind(eren) ervaren?

Aanmelden voor dit onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd in twee talen. Hier vind je dezelfde informatie over het onderzoek in het Engels.

Wat is de naam van de studie?

De BESt studie: Birth Experience Study.

Wat hebben we onderzocht?

In het onderzoek werd onderzocht welke positieve en/of negatieve ervaringen zwangeren hebben ervaren tijdens de bevalling. Daarbij werd ook gevraagd hoe het verloop van de baring is gegaan, of de baring bijvoorbeeld is ingeleid en geëindigd in een keizersnede. De vragen uit de BEST-studie werden eveneens gesteld in studies in Australië, Zweden en Denemarken, zo konden we onderzoeken welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen deze landen.

Wat is een geboorte interventie?

Een geboorte interventie is een medische handeling die ingezet kan worden om de bevalling op te wekken, om weeën te versterken of om te helpen dat de baby wordt geboren (zoals een keizersnede).

Wat zijn valide vragenlijsten?

Valide vragenlijsten zijn geëvalueerde vragenlijsten. De vragen meten ook daadwerkelijk wat ze moeten meten.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken wat het verloop van de baring heeft op de impact van het leven van de vrouw en haar omgeving.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Als we de impact weten, dan kunnen we de geboortezorg verbeteren evenals de zorgverlening na de baring.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Deze bevat verschillende valide vragenlijsten die respect, autonomie, continuïteit van zorg, en de ervaren zorgverlening meten. Tevens bevat de vragenlijst items over achtergrond gegevens (o.a. leeftijd, etniciteit, inkomen), zwangerschap (complicaties), en bevalling (geboorte interventies).

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

Projectleider: assistant professor dr. Lilian Peters (epidemioloog)

Andere betrokken onderzoekers van Verloskundige Wetenschap:

  • Assistant professor dr. Esther Feijen-de Jong (Verloskundige)
  • Assistant professor dr. Jens Henrichs (Psycholoog)
  • Dr. Catja Warmelink (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)
  • Dr. Caroline Geerts (Senior docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)

Wie kon er meedoen?

Als je in de afgelopen 5 jaar (na mei 2017) was bevallen na een zwangerschap van minimaal 22 weken in Nederland kon je mee doen. Voor expats was er ook een Engelse versie van onze vragenlijst. Ook voor deze vragenlijst gold dat je in de afgelopen 5 jaar in Nederland moet zijn bevallen om deel te kunnen nemen.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De vragenlijst is gesloten. Je kunt niet meer meedoen. De resultaten worden op dit moment geëvalueerd.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Wij verwachten in 2023 de eerste resultaten te hebben.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met het onderzoeksteam via beststudie@umcg.nl