Lopend Onderzoek

EUCAN connect

In dit onderzoek worden data van verschillende geboortecohorten uit Europa en Canada samengevoegd. Dit betreffen data van zwangerschappen, bevallingen en gezondheid van moeder en kind.

 

Wat is een geboortecohort?

Een groep personen die allemaal in een zelfde periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar, zijn geboren.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het EUCAN project heeft tot doel samenwerking en multidisciplinair onderzoek in hoogwaardige cohort- en moleculaire data op grote schaal te bevorderen.

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Als gevolg hiervan zal de statistische kracht toenemen en worden nieuwe ontdekkingen vergemakkelijkt. Deze ontdekkingen zullen de levensloop van de mens beïnvloeden en de vertaling van de gegevens naar gepersonaliseerde diagnostiek, behandeling en preventiebeleid vergemakkelijken.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In dit onderzoek worden data van verschillende geboortecohorten uit Europa en Canada geharmoniseerd en samengevoegd. Dit betreffen data van zwangerschappen, bevallingen en gezondheid van moeder en kind. Met deze Big Data zullen onderzoekers van Verloskunde Wetenschap onderzoek gaan doen naar de impact van geboorte interventies op de latere gezondheid van moeder en kind.

 

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Onderzoekers van Midwifery Science werken samen met (inter)nationale onderzoekers. Professor Morris Swertz (UMCG, afdeling GCC) is de PI van dit project.

Samenwerkende instituten:

 1. University Medical Center Groningen (Netherlands)
 2. The Research Institute of McGill University Health Centre (Canada)
 3. MCR Epidemiology Unit, University of Cambridge (UK)
 4. Newcastle University (UK)
 5. Erasmus Medical Center
 6. Biobanks and Biomolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium
 7. Copenhagen University (Denmark)
 8. Epigeny (France)
 9. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Spain)
 10. Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL)
 11. Oulun Yliopisto (University of Oulu)
 12. Amsterdam UMC (location Vumc)
 13. Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (Portugal)

 

Betrokken onderzoeker Verloskunde Wetenschap: Dr. Lilian Peters (epidemioloog).

Contact: L.L.Peters@umcg.nl.

 

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is gestart op 15 juli 2019 en loopt tot 2023. Dan worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

 

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Contactpersoon voor EUCAN-Connect: Eleanor Hyde (UMCG, afdeling genetica) e.j.hyde@umcg.nl

Betrokken onderzoeker van Verloskunde Wetenschap:

Dr. Lilian Peters (epidemioloog) Contact: L.L.Peters@umcg.nl

Of ga voor meer informatie naar: EUCAN Connect

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Voordat je beslist of je mee wil doen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers om uitleg als je vragen hebt. Als je niet mee wil doen, heeft dat geen gevolgen voor jouw behandeling en zorg door de verloskundige of gynaecoloog.